Forfatter: ammm

Laura blev Mærsk-slægtens første skib

Udsnit af broen på s.s. LAURA. På hver side af rattet ses Peter Mærsk Møller og sønnen Hans N. J. Møller. Foto: M/S Museet for Søfart  I et historisk perspektiv var skiftet mellem sejl og diesel datidens “disruption” af søfarten som branche. I århundreder havde sejlskibe bragt velstand til danske havnebyer, men i slutningen af 1800-tallet trængte dampskibene sig på. Den udvikling havde Peter Mærsk Møller (1836-1927) et særligt blik for. Peter Mærsk Møller blev den visionære drivkraft bag etableringen af det selskab, der lagde grunden til Mærsk-koncernen i 1904. Allerede i juni 1886 havde P.M. Møller dog fået...

Læs mere

Laura Mærsk i isfyldte farvande omkring Grønland

Overisning af Laura Mærsk, hvor rælingen er faretruende tæt på vandlinje. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Efter afslutningen af Første Verdenskrig forestod en større genopbygning af skibsfarten. I første omgang var der rigelig beskæftigelse for skibe, men snart meldte der sig en krise. Generelt blev mellemkrigstiden udfordrende for international skibsfart med en firedobling af tonnagen, uden tilsvarende vækst i transportbehovet. Oplægninger og skibsrederfallitter blev hyppige, men ikke desto mindre udvidede den danske handelsflåde sig. Fremgangen kom ikke mindst fra Mærsk-flåden, hvis hastige vækst aldrig blev hurtigere end hensynet til indtjening og rigelige afskrivninger og henlæggelser tillod. “Jeg synes, det er...

Læs mere

Succesfaktor #1 Rettidig Omhu

Rettidig Omhu har om noget defineret A.P. Møller-Mærsk koncernen. Det er byggestenen i værdiledelsen og den lettest genkendelige. Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946: ”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.” Skibsreder A.P. Møller brugte det i et brev til Lindø-værftet: ”Rettidig omhu fra alle, i stort og småt og altid, er en betingelse for, at virksomheden kan gå. Alle bør regne med, at ethvert uheld,...

Læs mere

Mærsk Container Industry lukker i Chile

Så gik det ikke længere. Maersk Container Industry lukker sin produktion af kølecontainere i San Antonio i Chile. Fremover skal der alene produceres kølecontainere ved selskabets faciliteter i Quingdao i Kina. “Efter en grundig analyse har vi konkluderet, at konsolideringen af aktiviteterne på en fabrik vil give styrket kapacitetsudnyttelse og en mere simpel omkostningsstruktur. Det vil tillade os at servicere vore kunder bedre og fokusere på innovation for derved at reagere på den voksende efterspørgsel på kølecontainerteknologi,” siger Sean Fitzgerald. Han tiltrådte som ny administrerende direktør for Maersk Container Industry i januar 2018. Fabrikken i San Antonio har siden...

Læs mere

60 år med terminaler – historien om APM Terminals

Terminalforretningerne er afgørende for Mærsk-koncernen. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Containertrafikken hviler på tre ben. Maersk Line står for containerskibene og fragten over havene, mens Maersk Logistics – det nuværende Damco – styrer kundernes forsyningskæde. Det tredje ben var landaktiviteterne i form af terminaler, pakhuse og kajanlæg. Den operation bestod i at håndtere containere, der lastes, losses og opbevares på terminalen til videre transport. Terminalerne fungerer typisk som omladningscenter for de mindre ruter, der forbindes med hovedruterne. Terminal i Brooklyn anno 1958 Mediernes fokus på terminalaktiviteterne begyndte først i slutningen af 1990’erne, men allerede i 1958 fik Maersk Line sin...

Læs mere

A.P. Møller Holding A/S

A.P. Møller Holding A/S blev stiftet den 20. december 2013. Det skete som led i en helt ny selskabsstruktur for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Ved stiftelsen blev alle fondens aktier i A.P. Møller – Mærsk overført til det nye selskab. “Stilstand er ikke en mulighed, og har aldrig været det. Samtidig anerkender vi vigtigheden af at anlægge et langsigtet syn på nye initiativer og ikke falde i fælden af kvartalsrapporteringer. Det tager tid at vende en supertanker og bygge nye forretninger!” Sådan skrev Robert Maersk Uggla i april 2018, da han som administrerende...

Læs mere

Det Danske Stålvalseværk A/S

Det Danske Stålvalseværk A/S stiftedes i 1940 med skibsreder A.P. Møller som en drivende kraft. Skibsrederens virketrang rakte nemlig videre end skibsfarten, hvad allerede oprettelsen af Odense Staalskibsværft i 1917/18 havde vidnet om. Initiativerne kom ofte til verden ud fra en national indstilling om at hjælpe andre danske virksomheder, der var kommet i en vanskelig situation. Andre havde direkte tilknytning til det maritime hovederhverv. Stål til Danmarks industri Umiddelbart før 2. Verdenskrig fremlagde direktør H.P. Christensen fra Helsingør Værft forslag om et dansk valseværk baseret på anvendelse af hjemligt skrot. Formålet var “med basis i det danske skrotaffald at...

Læs mere

Den afrikanske plantage

A.P. Møller-Mærsk har i tidens løb været aktiv inden for en række helt andre erhverv. Et af de mest atypiske var formentlig en afrikansk plantage. Etablering af plantagen Den 11. september 1930 stiftedes A/S The Tanganyika Planting Company Ltd. (TPC) med en aktiekapital på £18.000. Langt hovedparten blev indbetalt af den evigt foretagsomme skibsreder A.P. Møller. Selskabet overtog brugsretten til en plantage på 10.000 acres i 99 år, hvoraf en femtedel blev tilplantet med sisal. Denne afgrøde krævede dog flere års vækst, og i mellemtiden reducerede 1930ernes depression prisen på sisal til en syvendedel til blot £10 per ton....

Læs mere

Peter Mærsk Møller (1836-1927)

Peter Mærsk Møller blev født 22. september 1836 på den gamle slægtsgård i Østerby på Rømø. Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder nedstammede fra Vestslesvig. Peter Mærsk Møller blev den visionære drivkraft bag etableringen af det selskab, der lagde grunden til Mærsk-koncernen. Ikke den store lyst til søen Ifølge Peter Mærsk Møllers erindringer var tilværelsen til søs ellers ikke præget af stor lyst: “Da jeg var 14 et halvt Aar gammel blev jeg konfirmeret og kom ud at sejle, først nogle Rejser med min Fader som Kahytsdreng, med 8 Kroner om Maaneden i Hyre, men...

Læs mere

Mærsk Mc-Kinney Møller (1913-2012)

Mærsk Mc-Kinney Møller ses her da han i en alder af 26 år blev sendt til USA for at varetage Rederiets interesser. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller var skibsreder. Med sit livslange virke blev Mærsk Mc-Kinney Møller Danmarks største erhvervsmand i det 20. århundrede. Mærsk Mc-Kinney Møller blev en myte i levende live, og blev den ubetinget mest portrætterede danske erhvervsleder nogensinde. Han var dog samtidig en uhyre privat person, hvor kun de færreste kom forbi glansbilledet af Myten Møller og ind til mennesket Mærsk. Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller blev født i sommeren 1913 og var...

Læs mere