A.P. Møllers Alle i Dragør

A.P. Møllers Allé i Dragør

I oktober 2002 fik Dragør et nyt vejnavn.

Det blev konkret med et nyt vejskilt på vejen fra Ndr. Dragørvej til Lufthavn Syd på Ryvej.

Vejen havde tidligere heddet Ringbakkevej, men nu blev navnet A.P. Møllers Allé.

Vejnavnet anerkendte det aftryk, som skibsreder A.P. Møller satte i dansk erhvervsliv.

Arnold Peter Møller havde nemlig på flere måder tilknytning til Dragør.

A.P. Møllers fødehjem i Dragør

Den senere så kendte skibsreder og iværksætter blev født den 2. oktober 1876 i St. Magleby i stuehuset på det nuværende Stautz Allé 1C.

Faderen var kaptajn Peter Mærsk Møller, og moderen Anna var datter af skibsreder Hans Nielsen Jeppesen, der boede på Elisenborg tæt ved Stautz Allé.

Gården på Stautz Allé var opført i 1812 og blev i 1873 overtaget af Hans Nielsen Jeppesen, der ville bruge gården som sejlmagerværksted.

Stuehuset blev så benyttet af datteren Anna og svigersønnen P.M. Møller, der altså blandt deres børneflok fik sønnen A.P. Møller.

Peter Mærsk Møller blev en betroede kaptajn for skibsreder H. N. Jeppesen, men han kunne ikke forhindre forliset af den tremastede bark, ”Valkyrien”, i december 1883.

Fra Dragør til Svendborg

Da P.M. Møller kom hjem til Dragør efter forliset, fandt han slægten splittet.

Svigerfaren var druknet ved kæntring med en jolle, og arvingerne kunne ikke enes om at videreføre familiefirmaet.

Efter de voldsomme begivenheder, følte P. M. Møller ikke, at Dragør var det blivende sted for ham.

I december 1884 var de familiære spændinger så uholdbare, at han sammen med sin hustru og børnene forlod Dragør til fordel for Svendborg. Al deres bagage blev stuvet på et skib, og selv rejste de med toget næste dag. Da familien ankom til Svendborg, var skibet sejlet fast i isen syd for Sjælland. De første nætter måtte de sove på gulvet i deres nye villa på Høje Bøgevej 27, der blev kendt som Villa Anna.

A.P. Møller var således kun omkring otte år, da de rejste fra Dragør, men senere besøgte A.P. Møller ofte familien i Dragør, og flere skibe i Mærsk-flåden har været hjemhørende i Dragør.

Skibsrederens navn er stadig levende i Dragør.