Forfatter: ammm

Mærsks blå farve er nu patenteret

Mærsk kan nu med rette kalde sin særlige blå farve for Mærsk-blå. I maj 2019 gav Patent- og Varemærkestyrelsen nemlig Mærsk-koncernen eneret til selskabets helt egen farve – et såkaldt farvemærke. Mærsk er blot det andet selskab i Danmark, der får en sådan eneret. Dermed har Mærsk nu fået beskyttet sin lyseblå farve, som virksomheden har benyttet sig af gennem 133 år. Den lyseblå farve er så tæt på at være et synonym for selskabet, at det lykkedes som blot det andet selskab i Danmark at få beskyttet en farvekode. ”Det er bemærkelsesværdigt. Én ting at få beskyttet et...

Læs mere

Mærsk tjente 21 milliarder kroner i 2018

A.P. Møller-Mærsk A/S koncernen har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2018. Omsætningen stiger med hele 26 procent fra 30,9 milliarder dollars i 2017 til 39,0 milliarder dollars i 2018. Det svarer til knap 257 milliarder kroner. Ifølge koncernchef, Søren Skou, var 2018 præget af en betydelig fremgang i forhold til koncernens strategiplan fra 2016, hvor man som bekendt besluttede at afvikle de olie-relaterede forretningsområder. Ikke mindst formåede man i 2018 at foretage en succesfuld integration af Hamburg Süd og samtidig accelerere koncernens digitale transformation. ”Vi kom langt med strategiimplementeringen i det forgangne år. Med den forventede udskillelse og børsnotering af...

Læs mere

Boreplatformene i Maersk Drilling børsnoteres april 2019

Boreplatformen Maersk Inspirer. Foto: Maersk Drilling Mærsk-koncernen har i tidens løb været engageret i de fleste af skibsfartens mange segmenter. Et af disse var boreplatformene i Maersk Drilling. Rederiets boreplatforme og borerigge blev organiseret i Maersk Drilling efter grundige vurderinger af nye forretningsmuligheder. Specielt så man synergi i kombinationen af forsyningsskibe i Maersk Supply Service med boreenheder i det nye Maersk Drilling. En udviklingsplan for Maersk Offshore, der skulle være den fælles betegnelse for de to divisioner, blev formuleret i 1971. Udgangspunktet var erfaringerne fra Nordsøen, og man startede i Texas gennem Maersk Storm Drilling Company. Samarbejdsaftalen omfattede to...

Læs mere

Roulunds Fabriker i Odense

Luftfoto af Roulunds Fabrik i Hjallese. Foto: Det Kongelige Bibliotek / Sylvest Jensen Luftfoto. For mange er Roulunds Fabriker en ret ukendt del af af Mærsk-koncernens erhvervshistorie. Da Mærsk Mc-Kinney Møller i 1947 vendte hjem fra USA, stod han sammen med faderen, A.P. Møller i de næste to årtier bag et usædvanligt ledelsesmæssigt parløb i dansk erhvervshistorie. Efterkrigstidens store genopbygning skete i tæt samarbejde mellem far og søn, der fordelte opgaverne mellem sig, og et af områderne, hvor man udvidede, var netop koncernens industrielle aktiviteter. Etableringen af Roulunds Fabriker Onsdag den 7. november 1736 blev det indført i Odense bys...

Læs mere

Mærsk-rederierne under Første Verdenskrig

Dampskibet Chassie Mærsk forliste under Første Verdenskrig. Her ses skibet med fuld dækslast af træplanker. Foto: M/S Museet for Søfart Søndag 28. juni 1914 banede seks køretøjer sig vej gennem Sarajevos menneskemængder. I bilkortegen sad ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru. Efter et besøg på byens rådhus drejede man ved en fejl til højre ved Franz Josefs Gade, og bilkortegen standsede. Netop i det øjeblik trådte Gavrilo Princip ud af en forretning i gaden. Attentatmanden så ærkehertugens køretøj mindre end to meter væk. Han trak resolut sin automatpistol frem og affyrede to skud lige efter hinanden mod hertugparret. Princip blev...

Læs mere

Et kig ind på A.P. Møllers kontor

Interiør fra rederiets museum. I årevis har Mærsk-koncernen langsomt åbnet sig op i forhold til eksterne interessenter som aktionærer, analytikere og andre med interesse i koncernen. Langt flere detaljer om koncernens virke er blevet offentliggjort, og selskabets årsrapporter er blevet stadig mere fyldige og fyldestgørende. Det har været en årelang proces at forandre den traditionelt ret ordknappe virksomhed, men i dag er koncernen på Esplanaden en meget åben og kommunikerende virksomhed. Et synligt tegn er nu rederiets museum. Det har i årevis været forbeholdt en udvalgt skare af medarbejdere, gode kunder og enkelte journalister, der er kommet igennem nåleøjet....

Læs mere

Historien om Danske Bank og Mærsk-koncernen

Danske Bank ved Holmens Kanal i København. Foto: Danske Bank A/S På Holmens Kanal i København ligger hovedsædet for Danske Bank. Det er Danmarks største bank, der betjener privatkunder og en væsentlig del af erhvervslivet og offentlige institutioner med ind- og udlån, investering, formuepleje, leasing, værdipapirer, valutahandel, realkredit, pension og forsikring. Danske Bank ejer også Realkredit Danmark, ejendomsmæglerkæden Home, Danica Pension og en række udenlandske banker med aktiviteter i blandt andet Sverige, Norge og Finland. Lige siden 1928 har der været en tæt forbindelse mellem Mærsk-koncernen og Danske Bank. Stiftelsen af Landmandsbanken Den 5. oktober 1871 stiftedes Den Danske...

Læs mere

Interview om Skibsrederen

Bogen “SKIBSREDEREN” om Mærsk-koncernen er skrevet af Søren Ellemose, der er en af landets mest aktive erhvervshistoriske forfattere. Han er oprindeligt uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i Aarhus og har fulgt A.P. Møller-Mærsk koncernen tæt i tre årtier. Med sine 540 sider er der tale om et meget omfangsrigt værk, men bogen rummer også mere end 110 års historie om fem generationer af Mærsk-slægten og koncernens strategi og udvikling. “SKIBSREDEREN” er således den samlede fortælling om A.P. Møller-Mærsk koncernens historie. Bogen går tæt på selskabets udvikling gennem fem generationer af Mærsk-slægten og med særlig fokus på den revolution, man har...

Læs mere

Mærsks tale ved vagtskiftet i 1993

Mærsk Mc-Kinney Møller ved siden af maleriet af faderen, A.P. Møller. I 1993 overlod Mærsk Mc-Kinney Møller formelt ledelsen af virksomheden til Jess Søderberg. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller stod fra 1965 alene i spidsen for faderens virksomhed, men måtte en dag give depechen videre. Allehånde spekulationer gik for sig op gennem 1980erne om Mærsk Mc-Kinney Møllers afløser som daglig leder af foretagendet. Skibsredere, svigersønner og flere andre var – i hvert fald i medierne – inde i billedet, men de forsvandt alle igen uden at seniorstolen blev besat. Først på den ordinære generalforsamling 8. maj...

Læs mere

Fragtskibet Maren Mærsk 1953

Fragtskibet Maren Mærsk blev leveret i 1953. Her ses skibet under prøvesejladsen. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Anden Verdenskrig havde generelt gjort stort indhug i den disponible tonnage og specielt var det en fordel for rederi­er med egne værfter, der kunne afsætte byggenumre til sin egen flådes genop­bygning. Denne fordel havde Rederiet A.P. Møller via Odense Staalskibsværft, og da den danske handelsflåde i 1949 nåede samme stør­relse som før krigen, skyldtes det blandt andet ekspansionen hos Mærsk-rederierne, der ifølge opgørelsen fra januar 1949 talte 41 skibe og dermed var Nordens næststørste. Hertil kommenterede skibsreder A.P. Møller: “Hvorvidt der er sandsynlighed...

Læs mere