Forfatter: ammm

Roulunds Fabriker i Odense

Luftfoto af Roulunds Fabrik i Hjallese. Foto: Det Kongelige Bibliotek / Sylvest Jensen Luftfoto. For mange er Roulunds Fabriker en ret ukendt del af af Mærsk-koncernens erhvervshistorie. Da Mærsk Mc-Kinney Møller i 1947 vendte hjem fra USA, stod han sammen med faderen, A.P. Møller i de næste to årtier bag et usædvanligt ledelsesmæssigt parløb i dansk erhvervshistorie. Efterkrigstidens store genopbygning skete i tæt samarbejde mellem far og søn, der fordelte opgaverne mellem sig, og et af områderne, hvor man udvidede, var netop koncernens industrielle aktiviteter. Etableringen af Roulunds Fabriker Onsdag den 7. november 1736 blev det indført i Odense bys...

Læs mere

Et kig ind på A.P. Møllers kontor

Interiør fra rederiets museum. I årevis har Mærsk-koncernen langsomt åbnet sig op i forhold til eksterne interessenter som aktionærer, analytikere og andre med interesse i koncernen. Langt flere detaljer om koncernens virke er blevet offentliggjort, og selskabets årsrapporter er blevet stadig mere fyldige og fyldestgørende. Det har været en årelang proces at forandre den traditionelt ret ordknappe virksomhed, men i dag er koncernen på Esplanaden en meget åben og kommunikerende virksomhed. Et synligt tegn er nu rederiets museum. Det har i årevis været forbeholdt en udvalgt skare af medarbejdere, gode kunder og enkelte journalister, der er kommet igennem nåleøjet....

Læs mere

Historien om Danske Bank og Mærsk-koncernen

Danske Bank ved Holmens Kanal i København. Foto: Danske Bank A/S På Holmens Kanal i København ligger hovedsædet for Danske Bank. Det er Danmarks største bank, der betjener privatkunder og en væsentlig del af erhvervslivet og offentlige institutioner med ind- og udlån, investering, formuepleje, leasing, værdipapirer, valutahandel, realkredit, pension og forsikring. Danske Bank ejer også Realkredit Danmark, ejendomsmæglerkæden Home, Danica Pension og en række udenlandske banker med aktiviteter i blandt andet Sverige, Norge og Finland. Lige siden 1928 har der været en tæt forbindelse mellem Mærsk-koncernen og Danske Bank. Stiftelsen af Landmandsbanken Den 5. oktober 1871 stiftedes Den Danske...

Læs mere

Interview om Skibsrederen

Bogen “SKIBSREDEREN” om Mærsk-koncernen er skrevet af Søren Ellemose, der er en af landets mest aktive erhvervshistoriske forfattere. Han er oprindeligt uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i Aarhus og har fulgt A.P. Møller-Mærsk koncernen tæt i tre årtier. Med sine 540 sider er der tale om et meget omfangsrigt værk, men bogen rummer også mere end 110 års historie om fem generationer af Mærsk-slægten og koncernens strategi og udvikling. “SKIBSREDEREN” er således den samlede fortælling om A.P. Møller-Mærsk koncernens historie. Bogen går tæt på selskabets udvikling gennem fem generationer af Mærsk-slægten og med særlig fokus på den revolution, man har...

Læs mere

Mærsks tale ved vagtskiftet i 1993

Mærsk Mc-Kinney Møller ved siden af maleriet af faderen, A.P. Møller. I 1993 overlod Mærsk Mc-Kinney Møller formelt ledelsen af virksomheden til Jess Søderberg. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller stod fra 1965 alene i spidsen for faderens virksomhed, men måtte en dag give depechen videre. Allehånde spekulationer gik for sig op gennem 1980erne om Mærsk Mc-Kinney Møllers afløser som daglig leder af foretagendet. Skibsredere, svigersønner og flere andre var – i hvert fald i medierne – inde i billedet, men de forsvandt alle igen uden at seniorstolen blev besat. Først på den ordinære generalforsamling 8. maj...

Læs mere

Fragtskibet Maren Mærsk 1953

Fragtskibet Maren Mærsk blev leveret i 1953. Her ses skibet under prøvesejladsen. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Anden Verdenskrig havde generelt gjort stort indhug i den disponible tonnage og specielt var det en fordel for rederi­er med egne værfter, der kunne afsætte byggenumre til sin egen flådes genop­bygning. Denne fordel havde Rederiet A.P. Møller via Odense Staalskibsværft, og da den danske handelsflåde i 1949 nåede samme stør­relse som før krigen, skyldtes det blandt andet ekspansionen hos Mærsk-rederierne, der ifølge opgørelsen fra januar 1949 talte 41 skibe og dermed var Nordens næststørste. Hertil kommenterede skibsreder A.P. Møller: “Hvorvidt der er sandsynlighed...

Læs mere

På rejse med containerskibet Mærsk Mc-Kinney Møller

Navngivningsceremonien i sommeren 2013 for verdens første Triple E-skib, Mærsk Mc-Kinney Møller. Containerskibet var da verdens største og mest effektive. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Maersk Line har siden 1980erne været toneangivende i udviklingen af nye, større og bedre containerskibe. Der er løbende sat verdensrekorder for størrelse og effektivitet, og det var også målet med en serie af helt nye skibe i den såkaldte Triple E-serie. Verdens første Triple E-skib Den 14. juni 2013 navngav man det første skib i Triple-E serien af verdens største containerskibe. Mærsk Mc-Kinney Møller blev dermed det første skib i Maersk Lines Triple E-klasse af...

Læs mere

Maersk Medical

I tidens løb har A.P. Møller-Mærsk gruppen været aktiv inden for en lang række forretningsområder. Blandt disse var medicinalindustrien. Injektionssprøjter i plast Op gennem 1960erne skete en voldsom fremgang i anvendelsen af medicinske utensilier i plast, hvor hver artikel kun bruges én gang. Derved undgik man krydsinfektioner, der spredes fra patient til patient ved gentagen anvendelse af de samme instrumenter trods rengøring og sterilisation af disse. Nogle af de første hospitalsartikler, der blev erstattet af plastinstrumenterne, var injektionssprøjterne, hvor de tidlige modeller var nøje kopier af de hidtidige sprøjter af glas og metal. En af dem, der tidligt så...

Læs mere

Tværskibs stabelafløbning på A/S Odense Staalskibsværft

I 1917 grundlagde skibsreder A.P. Møller Odense Staalskibsværft, der åbnede 1. februar 1918. I denne film kan man se unikke optagelser af en imponerende tværskibs stabelafløbning den 14. april 1948. Det var den første sidelæns søsætning af et skib i Danmark. Der er tale om frugtskibet Nyombe, der var værftets byggenummer 99 og en del af en større kontrakt om levering af skibe til Frankrig. På grund af tidspres måtte værftet anlægge en fjerde byggebedding parallelt med Odense kanal, og det betød altså en spektakulær sidelæns stabelafløbning. På den godt syv minutter lange video ser man medarbejderne fjerne kølklodserne...

Læs mere

Svendborg Mærsk 1974

Svendborg Mærsk blev leveret i januar 1974 som Rederiets første rene containerskib. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Containeren var så småt begyndt at blive taget i brug i Europa, men i 1964 besluttede Maersk Line, at virksomheden skulle opbygge sin linjefart omkring pallen, der kunne løftes af en gaffeltruck. Rederiet var derfor ikke blandt pionererne inden for containerdrift. I 1967-69 fik Maersk Line ganske vist syv C-skibe med plads til 330 af de “nymodens” containere på dæk, men disse var ikke rendyrkede containerskibe. Den stigende efterspørgsel på containerlastning blev dog taget alvorligt. Rederiet skulle positioneres som et ledende, internationalt shippingfirma....

Læs mere