Forfatter: ammm

Maersk Medical

I tidens løb har A.P. Møller-Mærsk gruppen været aktiv inden for en lang række forretningsområder. Blandt disse var medicinalindustrien. Injektionssprøjter i plast Op gennem 1960erne skete en voldsom fremgang i anvendelsen af medicinske utensilier i plast, hvor hver artikel kun bruges én gang. Derved undgik man krydsinfektioner, der spredes fra patient til patient ved gentagen anvendelse af de samme instrumenter trods rengøring og sterilisation af disse. Nogle af de første hospitalsartikler, der blev erstattet af plastinstrumenterne, var injektionssprøjterne, hvor de tidlige modeller var nøje kopier af de hidtidige sprøjter af glas og metal. En af dem, der tidligt så...

Læs mere

Tværskibs stabelafløbning på A/S Odense Staalskibsværft

I 1917 grundlagde skibsreder A.P. Møller Odense Staalskibsværft, der åbnede 1. februar 1918. I denne film kan man se unikke optagelser af en imponerende tværskibs stabelafløbning den 14. april 1948. Det var den første sidelæns søsætning af et skib i Danmark. Der er tale om frugtskibet Nyombe, der var værftets byggenummer 99 og en del af en større kontrakt om levering af skibe til Frankrig. På grund af tidspres måtte værftet anlægge en fjerde byggebedding parallelt med Odense kanal, og det betød altså en spektakulær sidelæns stabelafløbning. På den godt syv minutter lange video ser man medarbejderne fjerne kølklodserne...

Læs mere

Svendborg Mærsk 1974

Svendborg Mærsk blev leveret i januar 1974 som Rederiets første rene containerskib. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S. Containeren var så småt begyndt at blive taget i brug i Europa, men i 1964 besluttede Maersk Line, at virksomheden skulle opbygge sin linjefart omkring pallen, der kunne løftes af en gaffeltruck. Rederiet var derfor ikke blandt pionererne inden for containerdrift. I 1967-69 fik Maersk Line ganske vist syv C-skibe med plads til 330 af de “nymodens” containere på dæk, men disse var ikke rendyrkede containerskibe. Den stigende efterspørgsel på containerlastning blev dog taget alvorligt. Rederiet skulle positioneres som et ledende, internationalt shippingfirma....

Læs mere

Supertankeren Dorthe Mærsk 1969

Supertankeren Dorthe Mærsk blev leveret fra Lindø i 1969. Her ses skibets enorme bulbstævn. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Skibsreder A.P. Møller så ret tidligt mulighederne i tankfart. Han ville dog kun indlade sig på de meget store investeringer som bygning og drift af tankskibe krævede, dersom det var muligt at sikre lønsom beskæftigelse i en årrække. Dette blev en mulighed i starten af 1920erne, hvor A.P. Møller indgik et flerårigt tidscerteparti med Shell’s transportselskab, The Anglo-Saxon Petroleum Co. Efter indgåelse af yderligere tre tidscertepartier kunne A.P. Møller i 1926 kontrahere rederiernes første fem tankskibe, hvoraf Emma Mærsk som det...

Læs mere

Succesfaktor #6 Selskabsstruktur

Udover koncernens fem grundlæggende værdier er der yderligere en række succesfaktorer. Selskabsstrukturen har således også sin andel i Mærsk-gruppens historiske succes. Ejerstruktur Fra starten blev rederiselskaberne drevet efter familiens holdninger, og specielt med A.P. Møllers oprettelse af fondene fik man på forhånd udelukket interne stridigheder. Koncernen var kendetegnet af en central styring omkring de to skibsredere, og det lykkedes især på grund af ejerstrukturen, hvor først A.P. Møller selv og siden fondene havde den afgørende indflydelse gennem bestemmende aktieposter. Det er dog ikke kun selve ejerstrukturen i fondene, der var af betydning for Rederiets succes. Man holdt også kortene...

Læs mere

Maersk Line runder 90 år – sådan startede det hele

Som Rederiets første linjeskib lagde ”Leise Mærsk” grunden til verdens største containerrederi. Skibet blev beslaglagt under Anden Verdenskrig og torpederedes i november 1940, hvor skibet sank på fire minutter. 15 søfolk omkom. Foto: M/S Museet for Søfart. I dag er Maersk Line verdens største containerrederi, men som det ofte er med den slags, så var starten såre beskeden. Premieren på linjefarten i Maersk Line var i 1928, og der var meget langt til nutidens enorme containerskibe. Linjefartens begyndelse Linjefart er sejlads efter fast sejlplan mellem bestemte anløbspladser, idet man betjener havne i et nøje fastlagt mønster. De væsentligste fordele...

Læs mere

Skibet der bragte Mærsk og hans hustru til USA

Passagerskibet s.s. Manhattan, som skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller og hans hustru, Emma, rejste med til New York i foråret 1940.   Den 22. maj 1940 blev Mærsk Mc-Kinney Møller gift med Emma Rasmussen i Taarbæk Kirke. Få dage efter brylluppet sejlede parret til New York. Den noget atypiske bryllupsrejse blev indledt den 27. maj 1940. Her nåede Mærsk Mc-Kinney Møller og hans unge hustru via en dramatisk togrejse gennem Tyskland frem til Genua, hvor de fik billetter til passagerskibet s.s. Manhattan. Rejsen med dampskibet Manhattan Dampskibet s.s. Manhattan var bygget af New York Shipbuilding Corporation og blev søsat 5....

Læs mere

Clara Mærsk 1968

Linjeskibet Clara Mærsk blev leveret i 1968. Her ses det ved ankomst til New York Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Alle skibe har en historie, men ikke mange skibe har en mere dramatisk eller betydningsfuld rejse end Clara Mærsk. Containeren var så småt taget i brug i Europa, men Maersk Line ønskede dengang at opbygge sin linjefart omkring pallen, der kunne løftes af en gaffeltruck. Rederiet var derfor ikke blandt pionererne inden for containerdrift. I 1967-69 fik Maersk Line så leveret syv C-skibe med plads til 330 af de “nymodens” containere på dæk, men disse var ikke rendyrkede containerskibe. ”Clara...

Læs mere

Marchen Mærsk var det første af M-skibene

Her ses Marchen Mærsk til kaj ved Esplanaden i 1988. Skibet var en del af af 12 M-skibe, der satte nye standarder for containerskibe. Foto: A.P. Møller – Mærsk A/S I dag er Maersk Line verdens største containerrederi, men sådan har det ikke altid været. Et af de vigtigste skridt på vejen var indsættelsen af 12 M-skibe på ruten mellem USA og Europa i slutningen af 1980erne. Maersk Transatlantic Line I perioden 1947-1954 havde man opretholdt Maersk Transatlantic Line mellem den amerikanske østkyst og nordeuropæiske havne. Farten måtte dog nedlægges da nationale, protektionistiske tiltag gjorde det svært at konkurrere....

Læs mere

A.P. Møllers Allé i Dragør

I oktober 2002 fik Dragør et nyt vejnavn. Det blev konkret med et nyt vejskilt på vejen fra Ndr. Dragørvej til Lufthavn Syd på Ryvej. Vejen havde tidligere heddet Ringbakkevej, men nu blev navnet A.P. Møllers Allé. Vejnavnet anerkendte det aftryk, som skibsreder A.P. Møller satte i dansk erhvervsliv. Arnold Peter Møller havde nemlig på flere måder tilknytning til Dragør. A.P. Møllers fødehjem i Dragør Den senere så kendte skibsreder og iværksætter blev født den 2. oktober 1876 i St. Magleby i stuehuset på det nuværende Stautz Allé 1C. Faderen var kaptajn Peter Mærsk Møller, og moderen Anna var datter...

Læs mere