Maren Mærsk 1953

Fragtskibet Maren Mærsk 1953

Fragtskibet Maren Mærsk blev leveret i 1953. Her ses skibet under prøvesejladsen. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S

Anden Verdenskrig havde generelt gjort stort indhug i den disponible tonnage og specielt var det en fordel for rederi­er med egne værfter, der kunne afsætte byggenumre til sin egen flådes genop­bygning.

Denne fordel havde Rederiet A.P. Møller via Odense Staalskibsværft, og da den danske handelsflåde i 1949 nåede samme stør­relse som før krigen, skyldtes det blandt andet ekspansionen hos Mærsk-rederierne, der ifølge opgørelsen fra januar 1949 talte 41 skibe og dermed var Nordens næststørste.

Hertil kommenterede skibsreder A.P. Møller: “Hvorvidt der er sandsynlighed for, at Mærsk-flåden bliver Nordens største, har jeg ikke undersøgt, og det ville også være uden betydning.”

Endskønt A.P. Møller ofte dementerede, at størrelse i sig selv kunne være et mål, gik det alligevel støt fremad. I 1953 havde det energiske genopbygningspro­gram bragt flådens størrelse op på det dobbelte af tonnagen før krigen, omfattende i alt 57 skibe med en dødvægt på 598.946 tdw.

Blandt disse nybygninger var Maren Mærsk fra 1953.

Maren Mærsk 1953

Maren Mærsk ved kaj, hvor skibet losses og lastes. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S.

Værftet leverer Maren Mærsk

Maren Mærsk havde hjemsted i København og blev bygget på Howaldtswerke A.G. Kiel i Tyskland som værftets byggenummer 965.

Skibet blev søsat 28. marts 1953 og leveret til Tank- og Ruteskibe i I/S 7. maj samme år. Det godt 136 meter lange og 19 meter brede skib var på 9.098 BRT.

Hovedmaskinen var en B&W Diesel type 1074-VTBF-160, der frembragte 11.400 ihk. Skibet skød en topfart af 17,5 knob.

Efter 20 års tjeneste blev skibet i februar 1973 solgt til Mærsk-selskabet Brigantine Transport Corporation og omflaget til Liberia.

Trods ejerskabet under de fremmede himmelstrøg var skibet fortsat kontrolleret fra rederiets daværende hovedsæde på Kongens Nytorv i København og skibet ændrede navn til den internationale stavemåde Maren Maersk.

I 1977 blev skibet solgt til Union Gulf Marine Co. i Panama, og sejlede i en periode under navnet Union San Francisco før det i 1979 blev solgt til ophugning i Taiwan.

Dieselmaskinen i Maren Mærsk. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S.