Lindø Story en film fra 1962

The Lindø Story – film om Lindøværftet

I 1917 grundlagde skibsreder A.P. Møller Odense Staalskibsværft, der åbnede 1. februar 1918.

Værftet tjente trofast rederikoncernen i mange år, men i takt med den teknologiske udvikling og stadig større skibstyper, måtte man tænke helt nyt.

Den 23. november 1959 kunne man officielt indvie Odense Staalskibsværfts nye værft ved Lindø.

I denne film fra 1962 kan man se unikke optagelser, der dokumenterer Lindøværftets tilblivelse og arbejde med blandt andet tankskibet T.S. Petersen.

Både A.P. Møller og Mærsk Mc-Kinney Møller ses på optagelserne.

Videoen er på engelsk.

The Lindø Story from Maersk Line on Vimeo.