Familieselskabet Estemco A/S opdelt

I tilgift til fondene havde Mærsk Mc-Kinney Møller og familien et samarbejde i flere private investeringsselskaber.

Estemco A/S blev således stiftet den 21. november 1970.

Mærsk Mc-Kinney Møller var formand for selskabet, hvis eneste aktivitet længe var en aktiepost i de to børsnoterede dampskibsselskaber.

Ejerforholdene har været omskiftelige. I 1980erne var Estemco A/S ejet af Mærsk Mc-Kinney Møller med 64 procent, mens hans tre døtre ejede resten. Derpå fulgte en årrække i starten af det nye årtusinde, hvor Estemco A/S alene var ejet af skibsrederens tre døtre og ni børnebørn, men ikke af skibsrederen selv.

Ændring af ejerforhold

I forbindelse med det glidende generationsskifte fik Estemco A/S i al stilfærdighed tilført betydelige midler. Dermed blev ejerforholdene også ændret, så børnebørnene tilsyneladende blev købt ud, hvorimod Mærsk Mc-Kinney Møller trådte ind igen, så skibsrederen og hans tre døtre var de eneste ejere med mindst fem procent.

Ændringen af ejerforholdene skete i forbindelse med to kapitalforhøjelser og en vedtægtsændring, så det fremover kunne investere i andet end A.P. Møller-Mærsk aktier.

Kapitelforhøjelsen i Estemco A/S skete per 1. november 2004 med 6.933.593 kroner til kurs 1.000. Dermed blev der kontant tilført 69.335.930 kroner.

Den 15. november 2004 blev aktiekapitalen så forhøjet med 4.835.020 kroner til kurs 3.247,14. Dermed blev der kontant indbetalt 157.000.000 kroner.

Per 6. juli 2005 skete yderligere en kapitalforhøjelse med 6.469.591 kroner til kurs 3864,23. Dermed tilførtes 250 millioner kontant.

Denne kapitalforøgelse skete samtidig med, at Estemco A/S i sommeren 2005 købte aktier til 687 millioner kroner. Egenkapitalen i selskabet steg fra 12,5 millioner i 2001 til over 1 milliard kroner i 2014.

Spaltning af selskabet

I 2015 solgte selskabet skibe og værdipapirer for over 400 millioner kroner. Det var tilsyneladende et led i selskabets afvikling.

I foråret 2017 blev Estemco A/S således spaltet i en række datterselskaber, der nu tilhører medlemmer af Mærsk-familien.

Dermed har familien delt selskabets formue ud på de enkelte familiemedlemmer.