Mærsk succesfaktor ydmyghed

Succesfaktor #2 Ydmyghed

Et karakteristisk træk var den oprigtige beskedenhed, der prægede såvel A.P. Møller som Mærsk Mc-Kinney Møller og dermed virksomheden.

Altid indskærpes at handle redeligt og behandle folk med behørig respekt. Beskedenhed er en dyd. Ingen kan alene tage æren for succes, for der er altid flere bag de rette beslutninger. Det belønnes ikke at hævde sig selv på bekostning af andre, og man må aldrig blive selvtilfreds eller selvtilstrækkelig.

Sparsommelighed

Ydmyghed handlede ifølge Mærsk Mc-Kinney Møller om at lytte, lære og dele. At man viste tillid og konstant var lærevillig.

Ydmyghed var også at erkende sine egne begrænsninger og indrømme fejl. Med ydmyghed skulle der følge respekt for penge, der jo ikke kom af sig selv. Derfor blev sparsommelighed en integreret del af virksomhedens succes. Man skulle vise beskeden personlig adfærd, holde igen med forretningsmiddage og køre i beskedne biler.

Konstante sparerunder holdt foretagendet veltrimmet så unødvendige arbejdsgange, tillagte uvaner eller udgifter kunne elimineres.

Skibsreder Bjarne Hansen indførte friske småkager fra dåsen i stedet for portionspakkede og sparede derved Maersk Air 800.000 kroner om året. En tilsvarende gevinst blev opnået ved at lade mint-chokoladen på middagsbakken i charterfly skrumpe.

Tilbage til de oprindelige værdier

De seneste års krise er derfor også et eksempel på, at man efter en hastig vækstperiode netop ikke havde smidt det overflødige organisatoriske fedt. Det kostede dyrt på bundlinjen, og tusindvis af medarbejdere i Maersk Line blev afskediget i kølvandet på fragtraternes nedtur.

I det perspektiv var Nils Smedegaard Andersens strategi om besparelser og effektiviseringer en helt ufravigelig øvelse. Man måtte tilbage til de oprindelige værdier, før man kunne bygge videre med den nye strategiske satsning fra efteråret 2016.

”Når kravet til standarden har været det sublime, eller i al fald det exceptionelle, så er det en opgave, man må samle sig om med den allerstørste respekt. Er det et svært problem, har jeg tit tænkt på, hvad ville far have gjort her? Det er altid farligt at blive for selvsikker,” vurderede Mærsk Mc-Kinney Møller, der livet igennem holdt netop det faresignal i ave.

”Som stort selskab i et lille land er risikoen for selvtilfredshed stor. Organisationen må aldrig forfalde dertil … Ydmyghed skal altid være en af vore vigtigste værdier. Sig vi – ikke jeg – medmindre det er for at tage ansvar for fejl. Vi skal aldrig være hovne eller storsnudede. Never take ourselves too seriously.

Som min fader sagde: ”Hvor indbildskhed går ind, går forstanden ud”. Pas på med moderne formler – og de hjemmelavede. Pas på med business- og managementbølger, som til stadighed vil komme. Alle supermoderne, alle højt vurderede, men nogle er endog meget flygtige. Og der er flere måder at gøre forretning på. De enkle såkaldt gammeldags er ofte de bedste. Vi skal aldrig forfalde til at tro, at konkurrenten eller modparten er udygtig. De andre er næsten altid lige så dygtige som vi.

Forfald aldrig til at optræde, som var vi rige. Husk altid, at uden kunder er der ingen forretning. Så vi skal alle være sælgere – altid – ingen er for fine dertil,” sagde Mærsk Mc-Kinney Møller.

Aldrig undervurdere konkurrenterne

Man måtte aldrig undervurdere sine konkurrenter eller koncernens mange interessenter.

Den værdi havde skibsrederens datter, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, også taget til sig: “Selvom vanskelige tider i vores brancher kan give anledning til dårlige tal for nogle af vores konkurrenter, kan vi være sikre på, at de gør noget ved det. Og de samme problemer kan ramme os senere. Vi bør afstå fra at tro, at vi er de bedste i verden. Vi er dygtige inden for visse områder – men vi må aldrig blive selvtilfredse.”

Da Rederiet glemte ydmyghed, gik det galt. Netop da man troede, man var verdens største og dermed verdens bedste inden for containertransporten mistede man kundefokus. Det afstedkom et milliardunderskud og den formentlig største krise i virksomheden nogensinde.