succesfaktor3 retskaffenhed

Succesfaktor #3 Retskaffenhed

Den tredje grundpille i Mærsk-koncernen er retskaffenhed.

Ifølge Mærsk Mc-Kinney Møller skulle man kunne stole på virksomheden. Det handlede om ærlighed, at være tillidsvækkende, behandle andre fair og ordentlig og med respekt.

”Man skal kunne stole på vort ord – altid – our word is our bond and deed. Vi skal aldrig være smarte i ordets negative betydning. Jeg mindes, da min fader sagde til mig: Mærsk, nu prøver du at være smart. Det skal du aldrig forsøge. Du er heller ikke smart. Husk altid at være loyale over for virksomheden – over for hinanden og over for ledelsen, formandskabet og bestyrelsen. Mange store beslutninger vil være et kompromis af varierende synspunkter. Men når beslutningen er truffet, er det vitalt, at alle 100 procent går ind derfor og hele tiden. Og vedstår derefter ansvaret for beslutninger – også når de er forkerte,” sagde Mærsk Mc-Kinney Møller.

Mærsk Mc-Kinney Møller kunne blive vred, og så var man ikke i tvivl. ”Jeg kan navnlig blive vred, når mennesker laver en bommert, fordi de ikke viser omhu i tide. Og det allerværste er, når de ikke vil indrømme, at de har lavet den. Hvis mennesker indrømmer, at de har begået en fejl, laver de ikke den samme fejl én gang til, og så springer jeg hen over det.”

Verbale hug til etikdebatten

På generalforsamlingen i maj 1998 uddelte skibsrederen verbale hug til den omsiggribende etikdebat: ”Da jeg var yngre, brugtes ordet næsten ikke. Moral og etik var en selvfølge og var – og er – et opdragelsesspørgsmål ligesom høflighed, punktlighed, pligtopfyldelse, anstændighed, sandfærdighed, troværdighed. Nu udslynges ordet etik næsten ustandseligt, og nogle stiller endog krav om, at hvert enkelt foretagende skal have sine skriftlige etiske regler. Siden hr. A.P. Møller grundlagde dette foretagende, har anstændighed, redelighed og troværdighed ligget virksomheden på sinde, og jeg vover at påstå, at der i A.P. Møller Gruppen altid har været og fortsat er høj moral og etik.”

Andre børsnoterede virksomheder begyndte at nedskrive etiske regler, forhold til medarbejderne og handlemåde over for aktionærerne.

Regler fører dog ikke automatisk til resultater.

Det er efterlevelsen i det daglige, der er afgørende, som Mærsk Mc-Kinney Møller skrev i Mærsk Post: ”God selskabsledelse opnås ikke ved en enkel facitliste eller ved at indrette sig efter flygtige begreber … God selskabsledelse har altid ligget vor bestyrelse, vor ledelse – og mig personligt – på sinde. Men det er ikke noget, man kan skrive sig til. Det er noget, der udøves i praksis tilpasset det enkelte selskab og den verden, vi lever i.”

Der er mange udtryksformer af retskaffenhed, men de har alle og fra starten været en grundsten i virksomhedens succes.