Maersk train

Togdrømmen der blev afsporet

Det var i USA, at Maersk Line for første gang benyttede sig af såkaldte double stack-tog, hvor containere stables oven på hinanden. På billedet ses toget på vej mod Cajon-passet i det sydlige Californien. Togsættet blev malet i Mærsk-farver i forbindelse med en reklamefilm for Rederiet. Foto: John Sistrunk.

Mærsk-koncernens landbaserede aktiviteter omfattede ikke kun terminalprojekter, men også jernbaneforbindelser.

Allerede i 1986 opkøbte man en fjerdedel af speditionsfirmaet Transport Mahé A/S, der drev bloktog mellem Danmark og Frankrig, og i 1987 overtog man Skandinavisk Fjerntransport A/S. Selskabet drev vekselladtransport, hvor man på de lange strækninger benytter jernbanenettet, mens nærdistributionen varetages af selskabets lastbiler. Senere blev virksomheden lagt sammen med Norfolkline, så man fik en kombineret transportløsning med lastbil, jernbane og veksellad.

Også i USA skabte containeriseringen af handelsvejene nye forretningsområder, hvor Rederiet i både Canada og USA anvendte jernbaneselskaber. Med disse Maersk Line-tog kunne man transportere containere på tværs af det amerikanske kontinent. Tyve specielt konstruerede jernbanevogne – i alt 1,8 km lang med 200 containere lastet i to lag – kørte fra Tacoma over Chicago til New York.

Vækstplaner med European Rail Shuttle

Jernbaneselskaberne var et vigtigt element i de landbaserede transportaktiviteter, og man opbyggede egne togselskaber i både Rusland, Kina og Holland. Fundamentet var European Rail Shuttle B.V., der blev stiftet i 1994 til effektiv transport af containere i Europa.

I 1996 investerede Rederiet i Shanghai Tie Yang Multi Modal Transportation Co., Ltd., der indgik partnerskab med det kinesiske jernbaneministerium og specialiserede sig i containerfragt per jernbane til og fra indlandsdestinationer. Visionen var at blive det førende transportselskab i Kina.

Ved opkøbet af Sea-Land Inc. fik man et mindre russisk datterselskab med i købet. Det transsibiriske banetransportselskab Trans-Siberian Express Service forbandt russiske havne med indlandsdestinationer i både Rusland, Finland og Mongoliet.

Den 15. juni 2007 ankom et tog til Tjekkiets hovedstad Prag. Toget havde tilbagelagt ikke mindre end 12.229 kilometer fordelt på tre kontinenter og dermed koblet Kina sammen med Europa. Det var første gang, at et importtog krydsede hele vejen fra Kina til Europa via Rusland, Mongoliet og Polen inden ankomsten til Tjekkiet. Bag det vellykkede projekt stod Mærsks russiske, hollandske og kinesiske jernbaneselskaber. Dermed så omverdenen for alvor potentialet i koncernens transportselskaber.

En del af ruterne betjenes af selskabets eget materiel og mandskab, mens man på andre ruter lejede sig ind hos operatører. ERS Railways blev et af Europas førende jernbaneselskaber og rådede over mere end 1.000 jernbanevogne til lastning af containere. Hertil kom diesellokomotiver bemandet af selskabets egne lokomotivførere.

Antallet af transporterede containere voksede eksplosivt til 615.000 TEU i 2007, og omsætningen i ERS Railways lå på omkring 750 millioner kroner.

Fra 2008 indgik ERS Railways i Container Inland Services. Dette var en særskilt organisation, der omfattede indlandstransport, reparation af containere og containerdepoter.

Mulige projekter i Kenya og Uganda

I 2004 var A.P. Møller-Mærsk blandt de prækvalificerede ansøgere til at byde på driften af Kenya Railways og Uganda Railways, men kort før det endelige bud trak Maersk Kenya Limited sig fra konsortiet. Bestyrelsen fandt, at jernbanedrift i Østafrika lå udenfor koncernens kerneområde. Til gengæld gik man ind i driften af jernbaneselskabet Sitarail i Elfenbenskysten og Burkina Faso, hvor man ville sikre transportveje til udskibning af Elfenbenskystens bomuldseksport. I Indien etableredes et joint venture kaldet Star Track Terminals Private Limited, der fra det nordlige Indien sendte bloktog til havnen i Pipavav.

De mange bestræbelser på at etablere sig som transportør via jernbane blev dog abrupt bragt til standsning, da koncernen i august 2013 solgte ERS Railways B.V. Siden fulgte en række andre frasalg af aktiviteterne i Container Inland Services.