Succesfaktor #1 Rettidig Omhu

Rettidig Omhu har om noget defineret A.P. Møller-Mærsk koncernen.

Det er byggestenen i værdiledelsen og den lettest genkendelige.

Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946: ”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.”

Skibsreder A.P. Møller brugte det i et brev til Lindø-værftet: ”Rettidig omhu fra alle, i stort og småt og altid, er en betingelse for, at virksomheden kan gå. Alle bør regne med, at ethvert uheld, enhver skade eller tab, enhver ulykke, som der åbnes mulighed for ved manglende rettidig omhu, vil naturnødvendigt indtræffe.”

Værdigrundlaget har været en fast del af virksomhedsledelsen, og skibsreder A.P. Møllers gamle læresætning var den grundsten, hvorpå den verdensomspændende virksomhed blev lagt.

Begrebet rettidig omhu er ganske enkelt synonym med koncernen, og udtrykket vandrede med tiden ud i det danske sprog, hvor det særligt fra midten af 1990erne fandt bredere anvendelse.

Fremadrettet og forankret i fortiden

Bryder man begrebet ned, finder man to ord, der er både forankret i fortiden og fremadrettede.

Ved rettidig forstås i rette tid, betids, punktlig, præcis, tidsnok og til tiden.

Rettidigheden er holdepunktet i koncernens daglige drift. Med rettidig menes ikke blot levering til tiden eller overholdelse af deadlines. Der ligger også implicit noget forudseende. Evnen til at tage ved lære og bruge erfaringer til at planlægge et hændelsesforløb.

Forudse fremtiden kan man naturligvis ikke, men man kan vurdere hvilke scenarier, der er de sandsynlige og forberede sig på at håndtere begivenheder, der ikke går som forudset. Et er at lægge en plan for, hvordan ting gerne skulle forme sig. Noget andet er at have et alternativ, hvis ikke det udvikler sig som forventet. Det var en af grundpillerne i Rederiet.

Den andel del er Omhu. I ordets egentlige forstand handler det om agtpågivenhed, agtsomhed, akkuratesse, nøjagtighed, præcision og sirlighed. Med andre ord skal man være omhyggelig, grundig og drage omsorg for, at ting sker som planlagt. Fejl skyldes ofte forhastede beslutninger, sjuskeri eller ligegyldighed.

I praksis bestod den rettidige omhu i at drage omsorg for nutiden og forberede sig på fremtiden. Man skulle tænke fremad og være forudseende i både planlægning og eksekvering. Med rettidig omhu skulle man også være innovativ og søge forandringen.

Eksempler på rettidig omhu

To ord alene gør det naturligvis ikke. Det var efterlevelsen, der udmøntede succesen. Det drejer sig om ledelse, uddannelse, kvalitet, service, finansiel styrke og en række andre indsatsområder. Men det hele var funderet i den rettidige omhu, hvad der findes mange eksempler på. Allerede i tiden op til Første Verdenskrig forlangte A.P. Møller krigsklausuler i alle sine certepartier, som ingen andre skibsredere havde eller meget få blot tænkte over.

Den rettidige omhu var også bærende, da man i 1956 indgik lange tankskibskontrakter til gode priser. Disse kontrakter indeholdt eskalatorklausuler for bunkers og besætningens lønomkostninger, der betød, at stigende udgifter kunne overvæltes kunden. I modsætning til mange andre af datidens tankskibsredere kunne Rederiet glædes ved store indtægter fra denne fart.

”Værdien rettidig omhu har vi søgt efterlevet i virksomheden. Værdien berører selvklart dagens arbejde, men i værdien ligger også aktivt at tage hånd om fremtiden. Vor fremtid er med langt sigte, og vore dispositioner skulle helst også være rigtige om 20 og 50 år,” forklarede daværende bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk A/S, Michael Pram Rasmussen, i september 2007.

Begrebet rettidig omhu er synonym med koncernen, og udtrykket vandrede med tiden ud i det danske sprog. A.P. Møller var reelt forud for sin tid med en stærkt værdibaseret ledelse med udgangspunkt i den rettidige omhu, der var medarbejdernes pejlemærke. Den rettidige omhu fordrede også disciplin. Der er ikke plads til slendrian i den globale konkurrence, og man arbejdede i brancher, hvor fejl kunne blive katastrofale.

Historisk set var snarrådighed – altså hurtig handling i kritiske situationer – en lige så stor succesfaktor. Handlekraft er helt afgørende, også når det gælder tab. Man opererer ud fra devisen, at det første tab som regel er det mindste.

”Vi bør rettidig komme af med eller afvikle det, der ikke er lønnende, ikke er konstruktivt, ikke har fremtid, ikke er naturligt for os. Husk altid, at tingene meget ofte udvikler sig anderledes end ventet. Tænk altid både kortsigtet og langsigtet. Og husk: The first loss is often the cheapest,” sagde Mærsk Mc-Kinney Møller.

Under pres

I de seneste år er begrebet rettidig omhu imidlertid kommet under pres, ikke mindst hvis man ser det fra analytikere og aktionærers synsvinkel.

Det har været fremført, at flere store beslutning har manglet den rettidige omhu og at især den langsigtede, strategiske retning har været uklar.

”Næsten alle større tab, næsten alle uheld, næsten alle havarier kan tilskrives manglende omhu. Rettidig omhu er også ikke at forpasse chancen for gode investeringer og forretninger,” sagde Mærsk Mc-Kinney Møller i 2003.

Især det sidstnævnte med, at man ikke må forpasse chancen for gode investeringer og forretninger, har været genstand for megen diskussion. Mange analytikere, aktionærer og medier har kritiseret Mærsk-koncernen for netop at have forpasset flere muligheder for gode investeringer.