Laura Mærsk i isfyldte farvande omkring Grønland

Overisning af Laura Mærsk, hvor rælingen er faretruende tæt på vandlinje. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S

Efter afslutningen af Første Verdenskrig forestod en større genopbygning af skibsfarten. I første omgang var der rigelig beskæftigelse for skibe, men snart meldte der sig en krise. Generelt blev mellemkrigstiden udfordrende for international skibsfart med en firedobling af tonnagen, uden tilsvarende vækst i transportbehovet.

Oplægninger og skibsrederfallitter blev hyppige, men ikke desto mindre udvidede den danske handelsflåde sig. Fremgangen kom ikke mindst fra Mærsk-flåden, hvis hastige vækst aldrig blev hurtigere end hensynet til indtjening og rigelige afskrivninger og henlæggelser tillod.

“Jeg synes, det er så velsignet, at vi har fået normale fragter igen … Med omhyggelig ledelse og økonomi kan der nok tjenes noget, navnlig med de større både, og skibene er nu så billige, at jeg agter ved første lejlighed at købe nogle. Det er altid fornøjeligt at gå frem,” sagde A.P. Møller efter krigsårenes boom.

Et af de mange skibe, der blev anskaffet efter Første Verdenskrig, var Laura Mærsk.

To besætningsmedlemmer på isen foran Laura Mærsk. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S

Skibet var bygget af Howaldtswerke AG i Kiel i 1907, hvor det blev afleveret til A/S D/S Europa under navnet “Belgien”.

I 1919 overtog Mærsk-rederierne så skibet via A/S Dampskibsselskabet Svendborg.

Skibet ændrede da navn til Laura Mærsk den 31. marts 1919.

I rederiets arkiv findes nogle ret usædvanlige billeder af netop ”Laura Mærsk”, der viser skibet på rejse omkring Grønland i 1920’erne.

På nogle af billederne ses, at skibet er stærkt overiset og faretruende tæt ved vandlinjen.

Laura Mærsk i isen. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S

Sejlede på Grønland

Skibet, der var på 1.432 bruttoregistertons (BRT), var angiveligt i fart for Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH), der frem til 1950 havde eneret på handel med Grønland.

KGH opkøbte, bearbejdede og sørgede for eksport og videresalg af grønlandske produkter, ligesom det indførte og solgte europæiske handelsvarer i Grønland.

Maleren Emanuel A. Petersen (1894-1948) kom til Grønland i 1921 ombord på netop Laura Mærsk, og han udførte et 123 x 169 centimeter stort maleri af skibet med titlen “Laura Mærsk kommer med forsyninger” Klik her for at se billedet.

Skibet blev solgt i maj 1937 og fragik dermed Mærsk-flåden.