Grundlæggelsen af D/S Svendborg den 16. april 1904

Den 16. april 1904 skulle med tiden blive en helt særlig dag for erhvervslivet i Danmark.

På denne dag stiftedes nemlig A/S Dampskibsselskabet Svendborg.

Det beskedne rederi blev med tiden grundstammen i den verdensomspændende Mærsk-koncern.

Leder hos rederiet C.K. Hansen

Det var skibsreder A.P. Møller, der grundlagde Danmarks største erhvervssucces, da han sammen med faderen, P.M. Møller, gik fra dør til dør i Svendborg og samlede støtte.

I februar 1904 var A.P. Møller tiltrådt som leder af befragtningsafdelingen i C.K. Hansen, der var et af Københavns større rederier.

A.P. Møller betingede sig dog, at han måtte disponere andre skibe, så han kunne hjælpe faderen med at realisere den gamle vision om et familieforetagende.

P.M. Møller havde således foreslået, at Svendborg fulgte tidernes udvikling og optog sejlads med dampskibe.

Grundlæggelsen af rederiet i Svendborg

At gå fra sejl til damp ville være et paradigmeskifte i skibsfarten, ikke mindst i Svendborg, der husede mange sejlskibe, der havde tjent byen godt i århundreder.

En så grundlæggende forandring var der derfor ikke mange, der ville byde ind på.

Trods modstanden var P.M. Møller fast i sin overbevisning om, at fremtiden tilhørte dampskibene.

Et dampskibsselskab krævede dog en betydelig kapital, som slægten ikke selv rådede over.

Derfor måtte P.M. Møller og A.P. Møller gå fra hus til hus i Svendborg for at få bekendte og ledende borgere til at tegne aktier.

Ifølge overleveringen sled far og søn mangen en trappesten og dørklokker for at sikre opbakningen, men den 16. april 1904 kunne man omsider afholde stiftelsesmøde for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg.

“Selskabet er hermed oprettet”

Som begrundelse for selskabet fremhævede P.M. Møller de lave skibspriser og støtten fra sin erfarne søn.

Det første notat i referatbogen lød: “Bestyrelsen bemyndiges til at købe eller bygge et skib, der vurderes passende. Selskabet er hermed oprettet. Mødet er hævet.”

Selskabet blev stiftet af A.P. Møller sammen med faderen og en række forretningsmænd fra Svendborg, herunder kulgrosserer Johs. Rosenthal, konsul Axel Nielsen, dampmøller Th. Petersen og sagfører Johannes Lacoppidan-Petersen.

Peter Mærsk Møller tegnede 12.000 kroner og A.P. Møller selv 15.000 kroner. Udover dette beløb garanterede den unge Møller for 42.000 kroner i kommission og endvidere for afsættelsen af aktier for 30.000 kroner.

Resten af den 150.000 kroner store aktiekapital tegnedes af forretningsmænd fra byen og den lokale bank. Formelt stod faderen som korresponderende reder, men reelt bestred A.P. Møller som daglig forretningsfører denne post.

Med stiftelsen af A/S Dampskibsselskabet Svendborg den 16. april 1904 var  starten gået til en enestående dansk erhvervshistorie.

Selskabets og rederiets første skib var D/S Svendborg, som blev indkøbt i 1905.