Mærsk Container Industry lukker i Chile

Så gik det ikke længere.

Maersk Container Industry lukker sin produktion af kølecontainere i San Antonio i Chile.

Fremover skal der alene produceres kølecontainere ved selskabets faciliteter i Quingdao i Kina.

“Efter en grundig analyse har vi konkluderet, at konsolideringen af aktiviteterne på en fabrik vil give styrket kapacitetsudnyttelse og en mere simpel omkostningsstruktur. Det vil tillade os at servicere vore kunder bedre og fokusere på innovation for derved at reagere på den voksende efterspørgsel på kølecontainerteknologi,” siger Sean Fitzgerald.

Han tiltrådte som ny administrerende direktør for Maersk Container Industry i januar 2018.

Fabrikken i San Antonio har siden 2015 leveret “Star Cool Integrated”-containere til brug for eksport fra vestkysten af Latinamerika. Man har dog oplevet stor overkapacitet i markedet og det lykkedes ikke at skabe en lokal forsyningskæde af råvarer og nøglekomponenter, der kunne understøtte fabrikken.

Disse forhold har bidraget til, at produktionen på den chilenske fabrik ikke har været konkurrencedygtig i det globale marked.

Med beslutningen vil godt 1.200 lokale medarbejdere i San Antonio nu stå uden job.

Med lukningen i Chile vil Maersk Container Industry have sit hovedkvarter med forskning og udvikling i Danmark og to produktionssteder i Kina for henholdsvis køle- og tørfragt.

MCI havde ellers et fremragende regnskabsår i 2017. Her steg omsætningen markant til 6,7 milliarder kroner, og overskuddet blev på 105 millioner kroner.

Til sammenligning var omsætningen i 2016 på 3,7 milliarder og underskuddet på hele 520 millioner kroner.

Indvielsen af Mærsk Container Industri i Tinglev

De første spadestik til Mærsk-koncernens containerproduktionen blev taget for tre årtier siden.

Den 15. januar 1991 foretog Dronning Ingrid den officielle indvielse af Mærsk Container Industri A/S i Tinglev.

Det skete sammen med bestyrelsesformand Troels Dilling, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller samt direktør Vagn Rosenkilde Kristensen.

Fabrikken var en forlængelse af skibsværftets strategi, hvor man ønskede at bygge containere til linjefartens skibe.

Mærsk Container Industri A/S blev verdens mest moderne containerfabrik, men produktionen forløb ikke uden indkøringsvanskeligheder, og selskabets første to regnskabsår gav et samlet underskud på 92 millioner kroner.

Siden kom regnskaberne ind i en bedre gænge. De gode erfaringer med tørlastcontainere blev udvidet med produktion af kølecontainere på en fabrik ved siden af det eksisterende anlæg.

I august 1998 købte man Asiens største containerfabrik i Kina, og kort efter nedlagde man produktionen af tørlastcontainere i Tinglev. Disse tiltag gav stigende resultat, og i perioden 1998-2003 tjente man over 350 millioner kroner.

I 2005 og 2006 tabte Mærsk Container Industri imidlertid sammenlagt over 300 millioner kroner, og selskabet indstillede sin produktion af kølecontainere i Danmark. Stærkt faldende markedspriser på kølecontainere og lav dollarkurs gjorde det umuligt at producere til konkurrencedygtige priser i Tinglev.

Ny strategi

Maersk Container Industry har nu udviklings- og testfaciliteter i Danmark samt to produktionsfaciliteter i Kina.

Sammenlagt beskæftiger MCI næsten 5.000 ansatte globalt, men virksomheden har oplevet svære år.

Da man i september 2016 vedtog koncernens nye strategi skulle transportselskaberne arbejde tættere sammen og tillige koordinere produktionen af containere via Maersk Container Industry.

Fra 1. januar 2018 tiltrådte Sean S. Fitzgerald som Chief Executive Officer for at sikre fremtiden for MCI.

Målet er ikke blot vækst og overskud, men også at skabe nye og mere effektive produkter. Lukningen af produktionen i Chile sker for at koncentrere indsatsen om produktionsfaciliteterne i Kina.

I årsregnskabet for 2017, der blev præsenteret i maj 2018, havde ledelsen frygtet, at den negative udvikling i priserne ville få betydning for 2018-resultatet. Her forventede ledelsen et mindre tab, blandt andet fordi det dårlige marked kunne påvirke værdien af investeringen i Chile. Ifølge mediet Shippingwatch vil det koste Mærsk-koncernen 175-200 millioner dollars at lukke fabrikken.

Blot en måned senere kom så beslutningen om at lukke fabrikken i Chile helt, og det vil givetvis påvirke årets resultat for MCI.