Svendborg Mærsk 1974

Svendborg Mærsk blev leveret i januar 1974 som Rederiets første rene containerskib. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S.

Containeren var så småt begyndt at blive taget i brug i Europa, men i 1964 besluttede Maersk Line, at virksomheden skulle opbygge sin linjefart omkring pallen, der kunne løftes af en gaffeltruck. Rederiet var derfor ikke blandt pionererne inden for containerdrift.

I 1967-69 fik Maersk Line ganske vist syv C-skibe med plads til 330 af de “nymodens” containere på dæk, men disse var ikke rendyrkede containerskibe. Den stigende efterspørgsel på containerlastning blev dog taget alvorligt.

Rederiet skulle positioneres som et ledende, internationalt shippingfirma. Hvis containerskibe var vejen frem, så måtte man ikke sejles agterud.

Arbejdsgruppens anbefaling og Mærsks beslutning

På dette tidspunkt var eksperter fra konsulentvirksomheden McKinsey i gang med at vurdere hele gruppens strategiske position og potentiale. Det formelle arbejde blev indledt i 1969, og alle forretningsenheder blev evalueret. For Maersk Lines vedkommende var eksperternes vurdering, at denne virksomhed fungerede bedre end sine konkurrenter.

Mærsk Mc-Kinney Møller hidkaldte nu ledere fra hele verden til konference i det københavnske hovedsæde.

Efter ugers analysearbejde anbefalede arbejdsgruppen, at man ikke gik ind i containertrafikken. De nødvendige investeringer ville være for risikable.

Skibsrederen grundede nogen tid over denne konklusion og besluttede så, at der skulle arbejdes videre med at afklare linjetrafikkens fremtid i en verden med containere. Et hurtigt arbejdende udvalg blev nedsat, og efter en del diskussion nåede man i februar 1973 omsider til enighed om at ”Maersk Line bør udvikle en storstilet, dør-til-dør fuld containerservice” til afløsning for den eksisterende Panamalinje. Efter mange overvejelser og analyser havde man dermed besluttet, at containeren ville blive fremtidens transportform.

Det var en dristig beslutning, der alene lod sig gøre, da Mærsk Mc-Kinney Møller var både øverste chef, bestyrelsesformand og hovedaktionær. Milliardinvesteringen i fremtidens transportform var behæftet med en betydelig risiko. Gik det galt, risikerede Rederiet at være slået adskillige år tilbage både strategisk og økonomisk. For Mærsk Mc-Kinney Møller var det hans egen vurdering og bedømmelse af mulighederne, der i sidste ende blev afgørende.

Svendborg Mærsk blev flådens første containerskib

Starten til regulær containerdrift kom med leveringen af Svendborg Mærsk 17. januar 1974.

Skibet blev bygget på det japanske Ishikawajima-Harima-værft og løb af stabelen 6. juli 1973.

Svendborg Mærsk havde en kapacitet på 1.800 TEU og var flådens første rene containerskib.

Det var bygget til samarbejdet med Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. om farten mellem Europa og Fjernøsten, der var påbegyndt i marts 1968 under navnet Mærsk-Kawasaki Line.

Da det japanske rederi i slutningen af 1973 trak sig ud af samarbejdet, fortsatte Mærsk-rederierne denne linjefart alene.

Svendborg Mærsk anløb blandt andet New York, Philadelphia, Baltimore, Charleston og sejlede via Panamakanalen til Long Beach, Oakland, Tokyo, Nagoya, Kobe, Keelung, Hong Kong og Singapore.

Her ses Svendborg Mærsk ved havnen i Sydney med det ikoniske operahus i baggrunden. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S.

Svendborg Mærsk kunne i øvrigt sejle hele 27 knob i marchfart, men det menes at den reelle topfart for det godt 260 meter lange skibe på helt op til 32 knob.

Under prøveturen formåede skibet i baglæns sejlads at overhale et tankskib, der sejlede forlæns. Den høje fart var muliggjort af skibets to-Sulzer, der tilsammen udviklede 68.000 hk på to skruer.

Skibet fik en meget afvekslende karriere i Mærsk-flåden og afløste flere gange på andre ruter og under flere forskellige navne.

Svendborg Mærsk fragik flåden ved udgangen af 1999 efter 26 års tro tjeneste.

 

Læs historien Maersk Line i bogen “SKIBSREDEREN”