Tværskibs stabelafløbning på A/S Odense Staalskibsværft

I 1917 grundlagde skibsreder A.P. Møller Odense Staalskibsværft, der åbnede 1. februar 1918.

I denne film kan man se unikke optagelser af en imponerende tværskibs stabelafløbning den 14. april 1948.

Det var den første sidelæns søsætning af et skib i Danmark.

Der er tale om frugtskibet Nyombe, der var værftets byggenummer 99 og en del af en større kontrakt om levering af skibe til Frankrig.

På grund af tidspres måtte værftet anlægge en fjerde byggebedding parallelt med Odense kanal, og det betød altså en spektakulær sidelæns stabelafløbning.

På den godt syv minutter lange video ser man medarbejderne fjerne kølklodserne og hvordan madame P.E. Martin døber skibet før afløbningsmekanismen udløses.

Den sidelæns søsætning af skibet medfører en stor bølge.

Herefter slæbes skibet til værftets monteringskaj. På optagelserne ses også de mange fremmødte tilskuere.

Videoen, der er uden lyd, stammer fra Odense Bys Museer.