Maersk Line runder 90 år – sådan startede det hele

Som Rederiets første linjeskib lagde ”Leise Mærsk” grunden til verdens største containerrederi. Skibet blev beslaglagt under Anden Verdenskrig og torpederedes i november 1940, hvor skibet sank på fire minutter. 15 søfolk omkom. Foto: M/S Museet for Søfart.

I dag er Maersk Line verdens største containerrederi, men som det ofte er med den slags, så var starten såre beskeden.

Premieren på linjefarten i Maersk Line var i 1928, og der var meget langt til nutidens enorme containerskibe.

Linjefartens begyndelse

Linjefart er sejlads efter fast sejlplan mellem bestemte anløbspladser, idet man betjener havne i et nøje fastlagt mønster.

De væsentligste fordele er pålidelighed og hurtighed samt integration med den øvrige transport.

Linjefartens regelmæssighed og faste karakter kræver skibenes uafhængighed af vind og vejr. Det fik man først med dampskibenes fremkomst, som jo netop havde været udgangspunktet, da P.M. Møller og A.P. Møller etablerede Dampskibsselskabet Svendborg i 1904.

Samarbejde med fætteren Hans Isbrandtsen

Fundamentet til linjefart blev støbt i sommeren 1919, hvor A.P. Møller etablerede The Isbrandtsen-Moller Company Inc. (ISMOLCO) sammen med fætteren Hans Isbrandtsen.

I starten drev det nye selskab kun befragtnings- og mæglervirksomhed og udførte transportopgaver med indchartrede skibe, men da de økonomiske resultater blev bedre, foreslog Isbrandtsen, at man startede egentlig linjefart.

A.P. Møller havde ellers i begyndelsen af 1928 udtrykt betænkelighed ved linjetrafik. Dels havde han købt sine skibe med henblik på trampfart, dels havde han anbragt sine likvider i tankskibe. Skibsrederen havde altså hverken passende skibe eller kapital, men ønsket om risikospredning tilsagde, at man gik ind i linjefarten også. Trods egen modvilje erkendte A.P. Møller, at trampfarten ville blive overtaget af linjefarten, og da beslutningen var truffet, gik skibsrederen helhjertet ind for sagen.

Den officielle start 12. juli 1928

Linjefarten blev indledt med en samarbejdsaftale med Ford Motor Co., der dannede grundlag for regelmæssig afskibning.

Den første rejse startede 12. juli 1928, hvor Leise Mærsk afgik fra Baltimore på den amerikanske østkyst via Panama-kanalen til Fjernøsten og retur.

Fra USA bragte skibet samledele til Ford-biler og andet stykgods. Skibet nåede til Japan 59 dage efter afsejlingen. Med sig retur fra Fjernøsten bragte skibet sukker, silke og olieprodukter. Dermed var grunden lagt til Maersk Line, der skulle blive verdens største.

Leise Mærsk var i øvrigt rederiets første motorskib med dieselmotor og havde sit navn efter A.P. Møllers mormor, Elisabeth Jens Hansensdatter, der blev kaldt Leise.

Denne Panamalinje klarede sig fint, og der måtte jævnligt kontraheres flere skibe til at dække afsejlingsbehovet. Transporten omfattede fra USA kul, bildele, bomuld, tobak, gummi, sojabønner og andre råmaterialer, mens man fra Fjernøsten fragtede silke, te, legetøj, tørrede kokosnøddekerner, ananas på dåse og sukker.

I 1930-32 fik man leveret en serie general-cargo vessels, der alle skød op til 15 knob. Af disse linjeskibe gjorde ”Peter Mærsk” og ”Anna Mærsk” sig bemærket ved i en årrække at medtage et antal passagerer under særdeles komfortable apteringsforhold. De nye, hurtige linjeskibe gav fornyet konkurrencekraft, men de familiære tvistigheder med fætteren, der havde stået på siden samarbejdets start, blev stadig hyppigere.

Situationen spidsede til, da Hans Isbrandtsen i 1939 gennem ISMOLCO åbnede en ny linje mellem USA og Indien uden at rådføre sig med A.P. Møller og samtidig sluttede en række skibe på eget timecharter inden for Maersk Lines virkeområde i Fjernøsten.

Konflikten var da så tilspidset, at A.P. Møller måtte overveje et ophør af samarbejdet, men så brød Anden Verdenskrig ud.

MILEPÆLE FOR MAERSK LINE 1928-2018

12. juli 1928
Under navnet Maersk Line etableres en fast linieservice, der forbinder USA og Fjernøsten. Samme år føjes de første fem tankskibe til Mærsk-flåden, der tæller 35 skibe på 163.295 tons dødvægt.

1973
Leveringen af selskabets første containerskib Svendborg Mærsk.

29. marts 1993
Maersk Line overtager ØKs liniefart og bliver dermed verdens største containerrederi.

30. januar 1996
Verdens største containerskib på 6.000 TEU Regina Mærsk leveres fra Lindø til Maersk Line.

11. februar 1999
Safmarine Container Lines (SCL) opkøbes.

10. december 1999
Containerrederiet Sea-Land Service Inc. med 70 skibe og 200.000 containere opkøbes. Maersk Line skifter navn til Maersk Sealand.

16. september 2002
Maersk Sealand opkøber Torm Lines med 8 containerskibe.

12. august 2005
P&O Nedlloyd overtages af A.P. Møller – Mærsk A/S.

8. januar 2008
Præsentation af operation streamLINE, der skal bringe Maersk Line på ret køl. 3.000 medarbejdere afskediges.

14. juni 2013
Det første 18.270 TEU containerskib “Maersk Mc-Kinney Møller” navngives i Sydkorea af Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Det største containerskib i verden er opkaldt efter Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller.

1. december 2017
A.P. Møller-Mærsk gennemfører opkøbet af containerrederiet Hamburg Süd. Maersk Line har derefter 773 skibe som verdens største.

Læs historien Maersk Line i bogen “SKIBSREDEREN”