Forfatter: ammm

APM nedbringer CO2-udledning

A.P. Møller-Mærsk Gruppens har mindsket sin påvirkning af klimaet ved at reducere CO2-udledningen i 2008 med 9 procent i forhold til året før. Det svarer til et fald på 5 millioner ton CO2 og er opnået gennem lavere brændstofforbrug på koncernens skibe og mindre afbrænding på virksomhedens platforme. Den positive udvikling fortsætter i 2009 i tråd med Gruppens nye miljøstrategi, som blev fastlagt sidste år og nu implementeres i de forskellige forretningsenheder. Den markante reduktion af CO2-udledningen er et de vigtigste mål i A.P. Møller – Mærsk Gruppens såkaldte ”Health, Safety, Security and Environment Report 2008” – en rapport som blev startet sidste år. 2008-rapporten indeholder en række forbedringer i relation til både resultater og rapportering. ”Vi har sat mange vigtige initiativer i gang i 2008, og vi er overbevist om, at de vil bidrage til en yderligere forbedring af vores resultater i de kommende år,” siger Joseph Nazareth, der står i spidsen for Group HSSE. ”Især med hensyn til miljø er jeg glad for at kunne sige, at vi har gjort fremskridt. Trods den økonomiske nedgang bestræber vi os fortsat på at mindske vores påvirkning af miljø og klima”, tilføjer han. Gruppens transportsegment, som er domineret af containeraktiviteterne i Maersk Line, tegner sig for over 90 procent af koncernens brændstofforbrug. Skibsfart er stadig langt den mest miljøvenlige måde at transportere varer på. Ved at optimere energieffektiviteten er det...

Læs mere

Danske Bank tjente 1,6 milliarder i 1. kvartal 2009

“Mindre tilfredsstillende, omend bedre end forventet”. Sådan lødDanske Banks egen vurdering af de netop offentliggjorte regnskabstal for 1. kvartal 2009. Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,6 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i første kvartal 2008. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån, som i betydeligt omfang er opvejet af markant øgede handelsindtægter. Samlet set er resultatet mindre tilfredsstillende, om end bedre end forventet, lyder det i en pressemeddelelse fra banken. Selvom der er overskud på bundlinjen er der nemlig atter store nedskrivninger på dårlige lån. Ikke færre end 8 milliarder kroner har topchefen Peter Straarup...

Læs mere

150 nye skibe til APM

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk A/S trodser krisen og har ordrer på 150 nye skibe. Årsregnskabet for 2008 var en anelse bedre end forventet med et overskud efter skat på 17,6 milliarder kroner og en omsætning på 311 milliarder. Til gengæld er forventningerne til 2009 beskedne som følge af den bratte opbremsning i den globale økonomi. Ikke desto mindre har A.P. Møller-Mærsk fortsat en betydelig ordrebog med aftaler om levering af 150 nye skibe, rigge og slæbebåde over de næste 4-5 år. Den samlede kontraktpris på de 150 nye skibe udgør omkring 10 milliarder doller, eller godt 55 milliarder...

Læs mere

Maersk Tankers gennemfører opkøb af Broström AB

Maersk Tankers gennemfører opkøb af det svenske tankskibsrederi Broström AB. Det sker efter at A.P. Møller-Mærsk A/S har fået endelig godkendelse fra de europæiske konkurrencemyndigheder vedrørende købstilbuddet til aktionærerne i det svenske Broström AB. Det er koncernens svenske datterselskab Maersk Product Tankers AB, der formelt opkøber aktierne i Broström AB. Købstilbuddet blev fremsat i august 2008. “Vi er glade for, at vi har opnået de nødvendige godkendelser og ser frem til at begynde integrationsprocessen, som vil skabe verdens førende produkttankskibsrederi”, siger Kristian Mørch, Senior Vice President i Maersk Tankers. “Sammenlægningen af de to selskaber gør os i stand til at tilbyde en forbedret service på verdensplan via en stor, moderne og homogen flåde, som lever op til de højeste sikkerhedsstandarder”. Prisen per aktie ventes at blive 57,73 svenske kroner svarende til omkring 2,9 milliarder kroner for hele...

Læs mere

Maersk Tankers vil transportere CO2

Maersk Tankers, en del A.P. Møller – Mærsk Gruppen, er parat til at gå ind på markedet for CO2-transport for at fremme arbejdet med at indfange og lagre CO2 – også kaldet CCS (Carbon Capture and Storage), som er en meget vigtig teknologi til at begrænse effekterne af klimaforandringer. Det meddeler selskabet i forbindelse med klimakongressen “International Scientific Congress on Climate Change” i København. ”Med dette initiativ ønsker vi at udvise lederskab i branchen. Vi demonstrerer, at vi kan handle i forhold til den globale udfordring, som CO2-udledninger er,” siger Martin Fruergaard, senior vice president, Maersk Tankers. ”Vores beslutning afspejler A.P. Møller – Mærsk Gruppens tilgang til den globale udfordring på klimaforandringer, hvilket er at udvikle innovative og kreative metoder til at begrænse CO2-udledninger,” siger Martin Fruergaard. Maersk Tankers har undersøgt det forretningsmæssige grundlag for at gå ind i markedet for transport af CO2 enten til lagring i havbunden eller til brug i oliefelterne, hvor CO2 kan benyttes til at optimere udnyttelsen af ældre oliefelter. ”Ved at udnytte vores ekspertise inden for transport af flaskegas og flydende naturgas har vi udviklet et forretningskoncept for transport af CO2 til enten lagring eller til brug for optimering af ældre oliefelter,” siger Martin Fruergaard. Ifølge Maersk Tankers’ undersøgelser udleder store stationære kraftværker placeret tæt på havet mere end 750 mio. tons CO2 alene i Nordsø-området. Femten Handysize gastankskibe (20.000 m3) kan transportere...

Læs mere

A.P.Møller-Mærsk tjente 17,6 milliarder i 2008

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk A/S har fremlagt årsregnskab for 2008. Det var en anelse bedre end analytikerne havde forventet og viste et overskud efter skat på 17,6 milliarder kroner. Omsætningen steg til godt 311 milliarder kroner, og ikke mindst Maersk Line overraskede positivt. Overordnet steg omsætningen til 311,8 milliarder kroner i 2008 mod 279 milliarder kroner året før. Overskuddet efter skat blev på 17,6 mia. kr. mod 18,6 milliarder i 2007, og det er blandt andet sikret via gevinster fra salg af skibe. Maersk Olie & Gas har især aktiviteter i Nordsøen,  Qatar og Algeriet, der skaber en stor del af årets overskud. I årsregnskabet hedder det, at 2008 bød på en brat opbremsning i den globale økonomi. Den globale krise medførte en betydelig tilbagegang i verdenshandlen, voldsomme fald i priserne på værdipapirer og råvarer, specielt olie, samt betydelige udsving i valutakurser, hvilket i sagens natur påvirkede A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Især i andet halvår fik Gruppen betydelige tab på finansielle poster og nedskrivninger relateret til aktier i Danske Bank samt nedskrivninger som følge af de lave oliepriser og faldende aktivværdier ved udgangen af året. Til gengæld understreger ledelsen, at 2008 driftsmæssigt var et godt år med fremgang i indtjeningen i stort set alle forretningsområder. Også Dansk Supermarked havde fremgang i omsætningen, men tilbagegang på bundlinjen efter nedskrivninger på de finansielle poster. Koncernchef Nils Smedegaard Andersen udtrykte tilfredshed med...

Læs mere

Danske Bank tabte milliarder i 2008

Danmarks største bank, Danske Bank, fik et rædselsfuldt 2008. Årsregnskabet viste et beskedent overskud på 1,1 milliarder kroner efter skat mod 14,9 mia. kr. i 2007 og var betydelige mindre end analytikerne havde ventet. Resultatet var tillige under bankens egne forventninger ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008, og skyldes især et meget dårligt 4. kvartal 2008 på grund af den globale finanskrise. 350 medarbejdere skal afskediges, og der varsles nye tab i 2009. Bankens resultat var påvirket af nedskrivninger på udlån på 8,8 mia. kr. Den fortsat negative økonomiske udvikling i januar 2009 førte til en porteføljenedskrivning på 3,3 mia. kr. på koncernens udlån samt en nedskrivning af goodwill på 3,1 mia. kr. vedrørende især National Irish Bank i Irland. “I 2008 kom den globale økonomi i den grad i modvind med ekstrem turbulens og stort pres på de finansielle markeder. Vi gennemlever den værste krise siden depressionen i trediverne. Det er en udvikling, der påvirker alle banker også Danske Bank, der må konstatere tab og hensættelser af en størrelse, vi ikke havde forudset,” sagde bankens ordførende direktør Peter...

Læs mere

A.P. Møller-Mærsk sælger tabsgivende datterselskab

I november 2008 solgte A.P. Møller-Mærsk Gruppens britiske datterselskab, The Maersk Company Limited et underskudsgivende selskab. Der var tale om det britiske datterselskab Roadways Container Logistics Ltd. (RCL), der blev solgt til Aegus Transport. Oprindeligt overtog man vejtransportselskabet i august 2005, da koncernen købte rederiet P&O Nedlloyd, men siden har datterselskabet skuffet. I 2005 tabte Roadways Container Logistics £647.000 før skat af en omsætning på omkring 700 millioner danske kroner. I 2006 tabte Roadways Container Logistics på 23,6 millioner pund. Ifølge det seneste årsregnskab måtte datterselskabet sikre sig støtte fra moderselskabet, der i forvejen havde et tilgodehavende på en kvart...

Læs mere