Forfatter: ammm

Mærsk Mc-Kinney Møller – et personligt portræt af Danmarks største erhvervsmand

Titel: Mærsk Mc-Kinney Møller – et personligt portræt af Danmarks største erhvervsmand Forfatter: Thomas Larsen & Finn Mortensen Udgivelse: 29. november 2012 (4. udgave) Forlagets beskrivelse: Det biografiske værk “Mærsk Mc-Kinney Møller” er skrevet af Thomas Larsen og Finn Mortensen og er bl.a. baseret på 11 samtaler med venner, familie og rådgivere af Mærsk Møller, samt på hans egne fortællinger. Bogen er et personligt portræt om et langt liv, en storslået karriere, hans far A.P. Møller og om hans koncern. Biografien har modtaget mange roser i pressen og er læsværdig for alle, der er interesseret i Danmarks største erhvervsmand....

Læs mere

Fonden bag Mærsk-imperiet

A.P. Møller-Mærsk A/S er i dag Danmarks suverænt største koncern, og det lå skibsreder A.P. Møller meget på sinde, at hans livsværk kunne sikres for fremtiden, så man fortsat ”kunne virke uafhængigt af udenlandsk indflydelse og kapitalinteresser”. Skibsrederen selv købte løbende op af de stemmeberettigede A-aktier, og inden sin død i 1965 sørgede A.P. Møller for at sikre livsværket ved oprettelsen af en række fonde. Den vigtigste af disse er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der stiftedes 26. maj 1953. Efter skibsrederens død i 1965 blev Almenfonden tilgodeset med størsteparten af formuen og dermed blev der skabt sikkerhed for, at rederiet og de tilknyttede aktiviteter skal forblive dansk. Efter faderens død overtog skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller pladsen som bestyrelsesformand for Almenfonden, der som største aktionær reelt bestemmer bestyrelsen i det børsnoterede A.P. Møller-Mærsk A/S. Med Mærsk Mc-Kinney Møllers død i april 2012 overtog datteren Ane Mærsk Mc-Kinney Møller posten som bestyrelsesformand for Almenfonden, der hvert år uddeler millioner af kroner til fondens formål. Alene i 2010 uddelte Almenfonden 881 millioner kroner og i 2009 yderligere 585 millioner kroner. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er fra 2011 til 2016 bevilget støtte for 6,38 milliarder kroner. I 2013 blev der desuden givet en ekstraordinær bevilling på 1 milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes...

Læs mere

Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Ras Al Khaimah) Ltd. ApS var et selskab i Mærsk-gruppen. Selskabet blev stiftet 10. juli 1987 med en anpartskapital på 300.000 kroner. Anpartskapitalen blev indbetalt kontant til kurs 100. I selskabets første bestyrelse sad blandt andre daværende skibsreder Leif Vilhelm Arnesen, der dog udtrådte to år senere. Selskabet trådte i likvidation i juni 1991 og blev formelt opløst 26. februar 1992. MAERSK DRILLING (RAS AL KHAIMAH) LTD. ApS Stiftet: 10. juli 1987 Ophørt: 26. februar 1992 Regnr....

Læs mere

Mogens Pagh (1911-2004)

Mogens Pagh (1911-2004) var koncernchef for ØK 1960-1980 og bestyrelsesformand 1964-1981 samt medlem af Den Danske Banks bankråd, DDL, SAS og en række udenlandske selskaber og banker. Mogens Pagh blev født i 1911, og barndomshjemmet i Fredericia var præget af præcision og pligtopfyldenhed. Efter studentereksamen søgte Mogens Pagh ind til ØK. Ansættelsessamtalen fandt sted hos direktør C.C. Hansen, og fjorten dage senere kom der brev om, at Pagh kunne tiltræde som elev 1. august med en månedlig gage på 87,50 kroner. Det var i 1929, og Mogens Pagh var en af blot to elever, der blev optaget dette år. Allerede som 20-årig kom Mogens Pagh til Shanghai, siden Canton og derpå Hong Kong, hvor han blev filialdirektør i 1939. Efter det japanske angreb på den amerikanske stillehavsflåde ved Pearl Harbor i 1941 blev Hong Kong også invaderet af japanerne. Mogens Pagh var da en af fire danskere på ØK-kontoret. To andre blev dræbt, den tredje sendt i japansk fangelejr, men Pagh slap med at blive tilbageholdt i Hong Kong i to år under japansk opsyn. Først i 1943 blev Mogens Pagh evakueret til Shanghai og genforenet med sin familie. Efter krigen genoptog han arbejdet som filialdirektør. Mogens Paghs store indsigt i kinesisk levemåde og tankegang fik stor betydning for genopbygningen af ØKs aktiviteter i Østen. I 1948 indtraf en afgørende hændelse. Prins Axel skulle på en rejse til Østen,...

Læs mere

Dansk Supermarked med stærkt årsregnskab

Danmarks største detailhandelsvirksomhed viste i 2014 uformindsket indtjeningsevne i et svært marked. I 2014 steg Dansk Supermarkeds omsætning til 57,074 mia. kr. mod 56,857 mia. kr. i 2013. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev fastholdt på 2,402 mia. kr. (2,401 mia. kr. i 2013). Som en af de få tilbageværende danskejede detailhandelsvirksomheder skiller Dansk Supermarked sig dermed fortsat ud ved sin evne til at drive en sund forretning, der kombinerer evnen til at foretage langsigtede strategiske nvesteringer med et konstant fokus på forbrugernes behov her og nu. “Årets resultat er endnu et skridt i retningen af at indfri vores...

Læs mere

Om forfatteren

Søren Ellemose (f. 1972) er en af landets mest aktive erhvervshistoriske forfattere. Han er oprindeligt uddannet Civiløkonom fra Handelshøjskolen i Aarhus og har skrevet et dusin erhvervsbøger. Han har fulgt A.P. Møller-Mærsk koncernen tæt siden 1988, og er en efterspurgt foredragsholder. Kontakt Søren Ellemose Du kan kontakte forfatteren Søren Ellemose på soren@forfatterskabet.dk Bibliografi Stjernen i dansk erhvervsliv (1996) Århundredets Stjerne (2004) Kejserens Nye Klæder (2005) FLSmidth – Et eventyr i cement (2005) Giganten – Fra Salling til Dansk Supermarked (2006) Esplanaden (2007) Kompagniet – H.N. Andersens ØK 1884-2007 (2007) Hr. Møller (2008) Finanskrisen (2009) Luftens Helte (2009) APM i krise...

Læs mere

Mærsk-arving til Svitzer

Den 1. maj 2012 er der skiftedag hos rederiet Svitzer, der er en del af A.P. Møller-Mærsk koncernen. Direktørstolen indtages fremover af Robert Mærsk Uggla, der er barnebarn af skibsreder af Mærsk Mc-Kinney Møller. Robert Uggla kommer fra en stilling som Managing Director hos det svenske tankskibsrederi Broström, hvor han siden 2009 har strømlinet dette selskab. Svitzer har omkring 4.500 ansatte og driver en flåde af mere end 500 skibe inden for bugsering og bjærgning. Med udnævnelsen tager Robert Mærsk Uggla endnu et stort skridt op ad stigen i A.P. Møller-Mærsk-koncernen, og både internt og eksternt er der stor fokus på Mærsk-arvingen. Ved udnævnelsen underspillede Robert Mærsk Uggla imidlertid dette aspekt, da fremtiden ikke nødvendigvis vil ligge i familiens selskab. “For at være ærlig har jeg ikke en særlig langsigtet plan. Jeg vil være i Mærsk, så længe jeg er passioneret omkring det, jeg laver, jeg kan skabe værdi for selskabet og selvfølgelig så længe, som selskabet ser værdi for sig selv i at have mig. Men jeg er ikke naiv omkring min baggrund og mit navn,” sagde Robert Uggla til Ritzau Finans. Dette er dog nok mere en klassisk A.P. Møllersk beskedenhed med fokus på forretningen og ikke personen. Faktum er, at Robert Mærsk Uggla meget hurtigt har bevæget sig højt op i hierarkiet i Danmarks største virksomhed. Og der er ingen tvivl om, at stillingen som ny topchef for Svitzer...

Læs mere

Mærsk Mc-Kinney Møller er død

Skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller døde natten til mandag den 16. april 2012. Skibsrederens død kommer få dage efter, at han deltog i A.P. Møller-Mærsk koncernens generalforsamling. Med Mærsk Mc-Kinney Møllers død er en epoke slut, og der vil næppe nogensinde komme en erhvervspersonlighed af hans karakter igen. Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller var livet igennem dedikeret faderens livsværk og skabte Danmark største koncern med over 100.000 ansatte og en omsætning på mere end 300 milliarder kroner. Han blev allerede i 1940 optaget i ledelsesfirmaet Firmaet A.P. Møller, og overtog ledelsen af de to dampskibselskaber, D/S Svendborg og D/S af 1912, ved faderen, A.P. Møllers død i 1965. I en alder af 80 år trak Mærsk Mc-Kinney Møller sig i 1993 fra den daglige ledelse af selskabet og udnævnte skibsreder Jess Søderberg til ny koncernchef. Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte dog som en meget aktiv bestyrelsesformand for selskaberne og i juni 2003 stod han i spidsen for fusionen af D/S Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 til et selskab under navnet A.P. Møller – Mærsk A/S. Mærsk Mc-Kinney Møller døde den 16. april 2012 – nøjagtigt 108 år efter at grundstenen til A.P. Møller-Mærsk koncernen formelt blev lagt med etableringen af A/S dampskibsselskabet Svendborg den 16. april 1904. Mærsk Mc-Kinney Møller var til sin død bestyrelsesformand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A.P. Møller og Hustru...

Læs mere

Firmaet A.P. Møller

Det lå skibsreder A.P. Møller meget på sinde, at hans livsværk ikke faldt i de forkerte hænder. Derfor foretog skibsrederen en række tiltag, der skulle sikre den bestemmende indflydelse i familien. Det skete i første omgang via oprettelsen af en række fonde, men også for ledelsesstrukturen. Indtil fusionen i juni 2003 udgjorde Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 grundstenene i A.P. Møller Gruppen. Det fortsættende selskab A.P. Møller – Mærsk A/S videreførte en 90 år gammel tradition, hvor man ikke havde en direktion i gængs forstand. En undtagelse for rederier i Aktieselskabsloven fastslår, at direktøren kan være et enkeltmandsfirma. Som såkaldt korresponderende reder repræsenterede Firma A.P. Møller vedtægtsmæssigt hovedselskabet i alle forhold. Dette private firma blev stiftet 7. april 1914 og var personligt ejet af A.P. Møller indtil denne i 1940 optog Mærsk Mc-Kinney Møller som skibsreder og partner. Det er tale om et ganske anonymt interessentskab uden offentlige regnskaber og uden kontakt til offentligheden i øvrigt. På generalforsamlingerne i april 1943 blev det vedtaget, at Firma A.P. Møller skulle varetage stillingen som korresponderende reder, så længe A.P. Møller eller sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller ledede dette firma. Ledelsesmæssigt havde Firma A.P. Møller dermed det endelige ansvar som korresponderende reder, og i takt med virksomhedens vækst blev ledelsesselskabet udvidet. Blandt medlemmerne af den eksklusive klub af indehavere tælles Per Jørgensen, Kurt Andersen, Flemming Jacobs og Bjarne Hansen samt Knud Stubkjær...

Læs mere

APM fik milliardtab i første kvartal 2009

For A.P. Møller-Mærsk var regnskabstallene for 1. kvartal 2009 dårligere end analytikerne havde ventet. ”Resultatet er påvirket af den ekstraordinære globale økonomiske tilbagegang, som påvirker alle vores markeder negativt. Gruppens prioriteringer er uændrede. Vi fortsætter vores initiativer for at forbedre Maersk Line’s konkurrenceevne, forenkle vores organisation, øge vores kompetencer, reducere omkostninger og formindske vores miljøpåvirkning, hvilket alt sammen er med til at styrke Gruppen både på det korte og på det lange sigt,” sagde koncernchef Nils Smedegaard Andersen i forbindelse med perioderegnskabet. Periodens nettoomsætning i USD faldt med 24 procent, primært som følge af lavere oliepris og faldende fragtrater og mængder i containeraktiviteterne. Periodens resultat blev negativt med USD 373 mio. mod positivt USD 1.050 mio. i samme periode 2008. Årsagen er ikke mindst den globale økonomiske krise og deraf faldende efterspørgsel, der påvirkede containeraktiviteterne negativt med et utilfredsstillende resultat for første kvartal 2009. Også for olie- og gasaktiviteterne var der modgang, idet den gennemsnitlige råoliepris i perioden lå på USD 45 pr. tønde i første kvartal 2009, eller 54 procent under den tilsvarende periode i 2008. Til gengæld steg selve produktionen af olie og gas med 18 procent, primært som følge af højere andel af produktion i Qatar. Også på offshoremarkederne var raterne vigende, men her var effekten begrænset for Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der har afdækket sine kontrakter. Maersk Tankers var negativt påvirket af den...

Læs mere