Forfatter: ammm

Troels Dilling

Lørdag den 14. februar 2009 døde forhenværende kaptajn i A.P. Møller-Mærsk, Troels Dilling efter kort tids sygdom. Han havde livet igennem arbejdet for den syvtakkede stjerne og blev med tiden nær rådgiver for skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. Troels Dilling startede sin karriere i rederiet allerede den 12. oktober 1939, hvor han forhyrede som letmatros på tankskibet Marie Mærsk. Skibet blev i 1941 torpederet i Middelhavet, og flere besætningsmedlemmer mistede livet. Det lykkedes Troels Dilling at redde sig i land i Grækenland, og han tog skibsførereksamen i Sydafrika og fortsatte til søs, indtil han blev hentet til rederiets hovedsæde i 1957. Troels Dilling blev en betroet medarbejder som en kontant, driftsikker og ikke mindst loyal problemknuser. Han var adm. direktør for Lindøværftet i perioden 1979-1989 og indgik senere i et centralt rådgiverpanel for Mærsk Mc-Kinney Møller. For Lindøværftet foretog Troels Dilling en turnaround i kølvandet på to oliekriser, og stod i spidsen for værftets omlægning fra supertankere til containerskibe. Han overlod siden direktørposten på værftet til Kurt Andersen, men fulgte livet ud værftet tæt. Frem til april 1996 var Troels Dilling tillige bestyrelsesformand for Maersk Air, hvor han da blev afløst af skibsreder Ib Kruse. I foråret 2001 afsluttede Troels Dilling sin sidste opgave med udvidelsen af Kogtved Søfartsskole i Svendborg, men så bad Mærsk Mc-Kinney Møller Troels Dilling påtage sig posten som bestyrelsesformand i Maersk Air, der efter en...

Læs mere

Estelle Shipping A/S

I A.P. Møller-Mærsk gruppens vidtforgrenede selskabsnet indgik en række mindre familieaktieselskaber, der har spillet hver deres særlige rolle. Blandt disse var Estelle Shipping A/S, der var ejet af Mærsk Mc-Kinney Møller sammen med hans tre døtre. Estelle Shipping A/S blev stiftet 30. april 1993 med en kapital på 500.000 kroner, der blev indbetalt kontant. I selskabets første bestyrelse var underdirektør Per Hugo Møller valgt som formand, mens skibsrederens personlige assistent Lars-Erik Brenøe og direktør Erik Gregers Hansen også var i bestyrelsen. Erik Gregers Hansen udgjorde direktionen. Vedtægterne blev i øvrigt ændret allerede 1. december 1993, hvor ejerne foretog en kapitalforhøjelse. Aktiekapitalen blev øget med nominelt 500.000 kroner til kurs 9.600. Der blev således indbetalt 48 millioner kroner kontant ved denne forhøjelse. Pengene blev angiveligt brugt til investering i det amerikanske selskab Dal-Tile, der fremstillede keramiske fliser. Foruden aktieposten i Dal-Tile investerede Estelle Shipping også i andre aktier samt containere. Nogen blændende forretning var det dog ikke altid. I både 1994 og 1995 måtte selskabet foretage nedskrivning på aktiebeholdningen for sammenlagt over 21 millioner kroner. Også i 2001 var der på grund af negative valutakursreguleringer et underskud, denne gang på 1,6 millioner kroner. På dette tidspunkt bestod selskabets aktiver af containere for 17 millioner og aktier for 46,6 millioner. I april 1996 udtrådte Erik Gregers Hansen både af bestyrelsen og som direktør. Afløseren i bestyrelsen blev Jørgen August Engell, mens Lars-Erik...

Læs mere

Michael Fiorini

Michael Betto Vibe Fiorini blev født 11. januar 1948 og er uddannet cand.polit. Han startede karrieren hos A.P. Møller-Mærsk, hvor han i 1986 blev udnævnt til finansdirektør. I 1992 forlod han Mærsk for at blive koncernchef for ØK, hvor han efterfulgte Henning H. Sparsø som ordførende administrerende direktør. ØK havde på daværende tidspunkt store vanskeligheder, men Michael Fiorini stod i spidsen for en vellykket nedtoning af skibsfarts- og industriaktiviteterne til fordel for handelsvirksomhed. Reelt reddede han ØK ud af en livstruende gældsætning, og i denne proces stod Michael Fiorini blandt andet bag et stærk omdiskuteret salg af ØKs tidligere hæderkronede linjefart til Maersk Line i 1993. Den 31. oktober 1998 fratrådte Michael Fiorini som ordførende administrerende direktør i ØK og varetog siden forskellige bestyrelsesposter. Han var fra 2001-07 formand for VækstFonden og blev bestyrelsesformand i rådgivningskoncernen Rambøll. Han har også været bestyrelsesmedlem i skofabrikanten Ecco, Københavns Fondsbørs, cementgiganten FLSmidth samt Lauritzen...

Læs mere

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS

Maersk Drilling (Australia) Ltd. ApS var et dansk indregistreret boreselskab med aktivitet i Australien. Selskabet omsatte for 78 millioner kroner i 1992 og havde dengang 80 ansatte. I 1993 faldt omsætningen til 20,6 millioner kroner og antallet af ansatte blev reduceret til 32. Herefter var der ingen aktivitet i...

Læs mere

Dansk Bentonit A/S

I november 1991 modtog Storstrøms Amt 700.000 kroner i EF-støtte til et projekt, der skulle skabe nye arbejdspladser på det kriseramte Lolland. Amtets miljøkontor havde fundet Bentonit og udpegede tre områder ved Rødbyhavn, hvor man anslog fund på 400-600 millioner ton bentonit, hvis værdi skulle tælles i milliarder. Fem lokale forretningsmænd købte retten til at udnytte fundet, og etablerede i 1996 Dansk Bentonit A/S i joint venture med A.P. Møller – Mærsk Gruppen. Nu skulle der foretages prøveproduktion af den plastiske lerart, hvis kvalitet overgik alle forventninger. Bentonit er velegnet til vandtætte membraner under lossepladser, som tilsætning i foderblandinger, malervarer, kattegrus og til opsamling af spildte væsker. A.P. Møller – Mærsk lovede at investere 30-35 millioner kroner i projektet, men disse penge blev hurtigt brugt uden de ønskede resultater, og så opstod der uenighed mellem aktionærerne om selskabets strategi. Striden kulminerede da Rederiet konkursbegærede Dansk Bentonit. De øvrige aktionærer rasede og fremførte, at A.P. Møller via en konkurs som største kreditor kunne skaffe sig rettighederne og slippe af med de resterende aktionærer. Konkursbegæringen blev afvist af skifteretten i Maribo, og i stedet indgik parterne i august 1999 et fortroligt forlig, hvor A.P. Møller – Mærsk Gruppen overtog selskabet. Da salg til industriel forarbejdning ikke var mulig på grund af lerets kvalitet, valgte man at genetablere landbrugsjorden og sælge grunden tilbage til den oprindelige ejer. Resten af Dansk Bentonit A/S...

Læs mere

Corvetine Insurance Company Ltd.

Corvetine Insurance Company Ltd. var et forsikringsselskab under A.P. Møller – Mærsk Gruppen. Selskabet Corvetine Insurance Company Ltd. blev stiftet på Bahamas i 1961 med det formål at drive forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, og man overtog en del af forsikringerne for hele Mærsk-flåden. Fordelen ved selskabet var dels af skattemæssig karakter, dels at man kunne forsikre skibe, der ikke overholdt internationale selskaber som Lloyds og Veritas’ krav. Selskabets oprindelige kapital var på £60.000, der tegnedes næsten udelukkende af Maersk Line Ltd., Panama. For at opfylde reglerne om fem aktionærer, fik D/S Svendborg, D/S af 1912, Fællesrederiet samt Mermaid Marine Company, hver to aktier. Sidstnævnte var et liberia-rederi, 100 procent ejet af Maersk Line i Panama. Corvetine Insurance Company Ltd. blev likvideret 1971 efter at selskabet havde overdraget sine aktiver til et andet APM-selskab, Bermutine...

Læs mere

Tom Behrens-Sørensen

En af Rederiets vigtigste skikkelser i Kina var Tom Behrens-Sørensen. Han startede i 1979 som shippingelev i Rederiet, og var i perioden 1981-1986 Marketingchef i Maersk Hong Kong. Fra 1986 var han Tom Behrens-Sørensen personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney-Møller og blev i 1990 udnævnt til direktør i Maersk India og siden Maersk Australia. Fra 1994 var han direktør i det hastigt ekspanderende Maersk China Ltd, hvor han blev bestyrelsesformand. Tom Behrens-Sørensen fratrådte posten i marts 2009. “Jeg vil gerne takke Tom for hans arbejde med at etablere et stort netværk, fra regeringsniveau til lokale forretningspartnere. Han har været en drivkraft i A.P. Møller-Mærsk-gruppens aktiviteter i Kina med ære for en række vigtige resultater,” sagde koncernchef Nils Smedegaard...

Læs mere

110 år med Salling

Fredag den 11. november til søndag den 13. november inviterede stormagasinet Salling til 110 års fødselsdag. Weekenden bød på et guldklædt stormagasin, jubilæumskage og et gensyn med de blåklædte elevatorførere. For 110 år siden begyndte historien om Salling, da Ferdinand Salling tilbage i 1906 åbnede en manufakturhandel på Strøget i Aarhus, som dengang var en lille by i provinsen. Med et motto, der hed ’alt for kunden’, tog Ferdinand Sallings forretning hurtigt fart. I dag er Salling ikke blot uløseligt forbundet med den aarhusianske historie, men samtidig grundstenen bag landets største detailvirksomhed, Dansk Supermarked Group. “Salling har eksisteret længere,...

Læs mere

Et Rederi i Svendborg – del 1

Den 29. december 1975 viste Danmarks Radio det første af to portrætudsendelser om skibsreder A.P. Møller og hans familie. Udsendelsen viste historien om koncernen, og har mange spændende klip og information om familien og selskaber. Programmet var tilrettelagt af Erik Svensson. Se første del af udsendelsen...

Læs mere

Morten Hahn Pedersen Mærsk Olie og Gas – fra danske til internationale operationer

Titel: Mærsk Olie og Gas – fra danske til internationale operationer Forfatter: Morten Hahn Pedersen Udgivelse: 2. september 2016 Sider: 554 Forlagets beskrivelse: Morten Hahn-Pedersen har samlet historien om Mærsk Olie og Gas – lige fra den danske regering i 1962 gav skibsreder A.P. Møller eneret på indvinding af olie og gas fra den danske undergrund og til i dag, hvor der findes femten olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen. Mærsk Olie og Gas og Dansk Undergrunds Consortium fandt i 1966 de første kulbrinter i Nordsøen. Tag med Morten Hahn-Pedersen på tur gennem historien om Mærsk Olie og Gas, og læs om politik, samfundsudvikling og national og international virksomhedsdrift gennem de fem årtier med olie i den danske undergrund.Læs om kampene om undergrundens sorte guld, der gjorde Danmark selvforsynende med kulbrinter og cementerede Mærsk Olie og Gas’ centrale rolle i dansk erhvervsliv. På baggrund af mange års research og adgang til Mærsks arkiver viser forfatteren, hvordan ledelsen hos Mærsk Olie og Gas har ageret i en virksomhed, der opererer internationalt i en krævende industri og samarbejder med nogle af de største energivirksomheder på globalt plan. Bogen kan købes her...

Læs mere