Mærsk Mc-Kinney Møller er død

Mærsk Mc-Kinney Møller

Skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller døde natten til mandag den 16. april 2012.

Skibsrederens død kommer få dage efter, at han deltog i A.P. Møller-Mærsk koncernens generalforsamling.

Med Mærsk Mc-Kinney Møllers død er en epoke slut, og der vil næppe nogensinde komme en erhvervspersonlighed af hans karakter igen.

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller var livet igennem dedikeret faderens livsværk og skabte Danmark største koncern med over 100.000 ansatte og en omsætning på mere end 300 milliarder kroner.

Han blev allerede i 1940 optaget i ledelsesfirmaet Firmaet A.P. Møller, og overtog ledelsen af de to dampskibselskaber, D/S Svendborg og D/S af 1912, ved faderen, A.P. Møllers død i 1965.

I en alder af 80 år trak Mærsk Mc-Kinney Møller sig i 1993 fra den daglige ledelse af selskabet og udnævnte skibsreder Jess Søderberg til ny koncernchef.

Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte dog som en meget aktiv bestyrelsesformand for selskaberne og i juni 2003 stod han i spidsen for fusionen af D/S Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 til et selskab under navnet A.P. Møller – Mærsk A/S.

Mærsk Mc-Kinney Møller døde den 16. april 2012 – nøjagtigt 108 år efter at grundstenen til A.P. Møller-Mærsk koncernen formelt blev lagt med etableringen af A/S dampskibsselskabet Svendborg den 16. april 1904.

Mærsk Mc-Kinney Møller var til sin død bestyrelsesformand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond og Den A.P. Møllerske Støttefond, der alle ejer aktieposter i A.P. Møller– Mærsk A/S.

Meddelelsen
Meddelelsen om Mærsk Mc-Kinney Møllers død blev udsendt kl. 11:21 fra A.P. Møller-Mærsk A/S og havde følgende ordlyd:

Meddelelse vedr. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller

Det er med sorg, vi må meddele, at skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller er død den 16. april 2012.

På vegne af den samlede familie vil jeg udtrykke vor dybe sorg over tabet af vores far, morfar og oldefar, Mærsk Mc-Kinney Møller.

Vi søstre har mistet en far, som aldrig svigtede hverken sin familie eller sin gerning.

Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt indholdsrigt liv. Med sit aldrig svigtende ønske om at gøre gavn satte han med mange og store initiativer et væsentligt præg på sin samtid.

På denne dag er det mig meget magtpåliggende at bringe en tak til alle nuværende og tidligere medarbejdere i A.P. Møller – Mærsk Gruppen for den loyalitet som i alle år er vist vores far.

Æret være hans minde.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla