APM fik milliardtab i første kvartal 2009

For A.P. Møller-Mærsk var regnskabstallene for 1. kvartal 2009 dårligere end analytikerne havde ventet.

”Resultatet er påvirket af den ekstraordinære globale økonomiske tilbagegang, som påvirker alle vores markeder negativt. Gruppens prioriteringer er uændrede. Vi fortsætter vores initiativer for at forbedre Maersk Line’s konkurrenceevne, forenkle vores organisation, øge vores kompetencer, reducere omkostninger og formindske vores miljøpåvirkning, hvilket alt sammen er med til at styrke Gruppen både på det korte og på det lange sigt,” sagde koncernchef Nils Smedegaard Andersen i forbindelse med perioderegnskabet.

Periodens nettoomsætning i USD faldt med 24 procent, primært som følge af lavere oliepris og faldende fragtrater og mængder i containeraktiviteterne. Periodens resultat blev negativt med USD 373 mio. mod positivt USD 1.050 mio. i samme periode 2008.

Årsagen er ikke mindst den globale økonomiske krise og deraf faldende efterspørgsel, der påvirkede containeraktiviteterne negativt med et utilfredsstillende resultat for første kvartal 2009.

Også for olie- og gasaktiviteterne var der modgang, idet den gennemsnitlige råoliepris i perioden lå på USD 45 pr. tønde i første kvartal 2009, eller 54 procent under den tilsvarende periode i 2008. Til gengæld steg selve produktionen af olie og gas med 18 procent, primært som følge af højere andel af produktion i Qatar.

Også på offshoremarkederne var raterne vigende, men her var effekten begrænset for Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der har afdækket sine kontrakter.

Maersk Tankers var negativt påvirket af den faldende efterspørgsel samt nedskrivninger og integrationsomkostninger relateret til købet af Broström.

For at dæmme op for den igangværende finanskrise og for at styrke konkurrenceevnen er der i 2009 igangsat en yderligere række initiativer til omkostningsbesparelser i Gruppens forretningsområder og gruppefunktioner.

Nils Smedegaard Andersen og bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen er fortsat ikke meget for at sætte tal på forventningerne til hele 2009 på grund af den store usikkerhed, men det gentages, at der ventes et resultat eksklusive avancer ved salg af skibe, rigge m.v. betydeligt under 2008, og det kan ikke udelukkes, det samlede resultat for året vil være negativt.