150 nye skibe til APM

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk A/S trodser krisen og har ordrer på 150 nye skibe.

Årsregnskabet for 2008 var en anelse bedre end forventet med et overskud efter skat på 17,6 milliarder kroner og en omsætning på 311 milliarder.

Til gengæld er forventningerne til 2009 beskedne som følge af den bratte opbremsning i den globale økonomi.

Ikke desto mindre har A.P. Møller-Mærsk fortsat en betydelig ordrebog med aftaler om levering af 150 nye skibe, rigge og slæbebåde over de næste 4-5 år.

Den samlede kontraktpris på de 150 nye skibe udgør omkring 10 milliarder doller, eller godt 55 milliarder kroner ved dagens kurser.

De nye skibe udtrykker dels en fortsat ekspansion inden for især Maersk Tankers og Maersk Drilling og Maersk Supply Services, men også nye skibe til erstatning for ældre skibe i blandt andet Maersk Line.

I forvejen kontrollerer A.P. Møller – Mærsk Gruppen en flåde på over 1.300 skibe, borerigge, forsyningsskibe og slæbebåde.

Ordrerne på de 150 nye skibe er placeret ved forskellige værfter i Europa og Sydøstasien.

Udover nye skibe vil A.P. Møller-Mærsk fortsat investere i blandt andet udbygningen af olieaktiviteterne med øget efterforskning i flere lande og produktionsudvidelse i Qatar.

Den globale krise medførte en betydelig tilbagegang i verdenshandelen, og den omfattende økonomiske krise vil i 2009 reducere indtjeningen betydeligt i Danmarks største virksomhed, og reelt kan det ikke afvises, at der bliver tale om et samlet underskud.