Dansk Supermarked med stærkt årsregnskab

Danmarks største detailhandelsvirksomhed viste i 2014 uformindsket indtjeningsevne i et svært marked.

I 2014 steg Dansk Supermarkeds omsætning til 57,074 mia. kr. mod 56,857 mia. kr. i 2013.

Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev fastholdt på 2,402 mia. kr. (2,401 mia. kr. i 2013).

Som en af de få tilbageværende danskejede detailhandelsvirksomheder skiller Dansk Supermarked sig dermed fortsat ud ved sin evne til at drive en sund forretning, der kombinerer evnen til at foretage langsigtede strategiske nvesteringer med et konstant fokus på forbrugernes behov her og nu.

“Årets resultat er endnu et skridt i retningen af at indfri vores ambition om at blive en ledende retailer inden for alle vores koncepter målt på kundetilfredshed, finansielle resultater og medarbejdertilfredshed. På tværs af føtex, Bilka, Netto og Salling kan vi fortsætte med at investere i forretningen, så vi hele tiden gør noget ekstra for vores kunder,” siger administrerende direktør, Per Bank og betegner resultatet som tilfredsstillende.

Dansk ejerskab sikrer vækstmuligheder

2014 var for Dansk Supermarkeds vedkommende præget af Salling Fondenes tilbagekøb af virksomheden og Nettos re-introduktion på det britiske marked

Samtidig fortsatte både føtex, Bilka og Netto udviklingen af sine koncepter i 2014.

Det nye private label-brand Vores så dagens lys, udbygningen af franchiseaftalerne med Starbucks og Carl’s Jr. fortsatte, MobilePay blev introduceret i Starbucks, Click & Collect-raten steg markant med mulighederne for at sende og hente pakker med SwipBox som en del af oprustningen på Bilka.dk, og Netto introducerede de første 24-timers åbne dagligvarebutikker i Danmark.

Sammenholdt med virksomhedens stabile indtjeningsevne var ejerskiftet en begivenhed med langsigtede perspektiver. Med Salling Fondenes tilbagekøb af aktiemajoriteten i Dansk Supermarked blev det sikret, at man forbliver en dansk virksomhed.

Det danske marked for dagligvarer voksede beskedent i 2014 og var karakteriseret ved deflation, pres på priserne og stigende konkurrence. Trods generel vækst i Danmark, stigende forbrugertillid og øget forbrug samlet set var vækstraten på dagligvaremarkedet sidste år den laveste i fire år. Udviklingen på detailmarkedet var præget af et fortsat skift mod øget handel i discountsegmentet på bekostning af supermarkederne, og udviklingen forventes at fortsætte i 2015, om end i et lavere tempo. Nonfood-salget var fortsat under pres sidste år grundet stigende e-handel.

Dansk Supermarked fastholdt i 2014 sin markedsandel på tværs af landene.

Dansk Supermarked beskæftiger ca. 45.000 medarbejdere fordelt på fem lande, heraf ca. 35.000 i Danmark.