Egyptian Drilling Company solgt

I december 2017 solgte Maersk Drilling sin halvdel af Egyptian Drilling Company

Aktierne er solgt for 100 mio. dollars, hvilket svarer til 631 millioner kroner.

Betalingen er kontant og køberen er det statsejede Egyptian General Petroleum Corporation, der i forvejen sad på de andre 50 procent af aktierne.

Ejerandelen har været til salg siden 2013, hvor Maersk Drilling besluttede sig for at fokusere på sine kerneaktiviteter.

Egyptian Drilling Company stiftedes i 1976

Det var i 1976, at Maersk Drilling i fællesskab med det statsejede The General Petroleum Co. oprettede Egyptian Drilling Company  i Cairo.

Formålet var at forestå olieboringer til lands og til vands i Egypten.

Selskabet startede med en enkelt landborerig, som blev beskæftiget i den østlige del af den egyptiske ørken.

Siden blev aktiviteterne løbende udvidet med både landrigge, jackup rigge og workover rigge.

Det egyptiske selskab etablerede i 1991 et datterselskab i Syrien, der udførte landboringer.

I 1997 fulgte Drilling & Petroleum Services (DPS) Company i Saudi Arabien, hvor man opererede landrigge.

Mærsk-koncernen ejede halvdelen af selskabet, der med tiden øgede aktiviteterne betydeligt.

Samlet beskæftigede Egyptian Drilling Company mere end 5.500 ansatte og nåede en årlig omsætning på 600 millioner dollar.

Med salget i december 2017 tog A.P. Møller-Mærsk koncernen endnu et skridt i den nye strategi fra september 2016, hvor man ville skille sig af med de olie-relaterede aktiviteter, herunder Mærsk Olie og Gas, Maersk Tankers og Maersk Drilling.