Salg af Mærsk Olie og Gas

Mandag den 21. august 2017 meddelte A.P. Møller – Mærsk A/S, at man havde indgået en aftale om salg af Mærsk Olie og Gas A/S.

Køberen er franske Total S.A. og salgsprisen USD 7,45 milliarder.

Købesummen betales dels i aktier, dels som overtagelse af gæld.

Mærsk modtager 97,5 millioner aktier i Total S.A. til en værdi af USD 4,95 mia. svarende til ca. 3,76 % af Total S.A

Samtidig overtager Total S.A. kortfristet gæld på USD 2,5 mia. fra ved at A.P. Møller-Mærsk A/S overføre denne gæld til Maersk Oil.

Total S.A. overtager samtlige nedlukningsforpligtelser som pt. er opgjort til USD 2,9 mia.

Den kortfristede gæld vil blive tilbagebetalt til APMM i forbindelse med closing eller kort tid derefter og provenuet vil blive benyttet til at nedbringe gæld.

Koncernen forventer at udlodde en væsentlig del af værdien af Total S.A. aktierne til aktionærerne i A.P.Møller-Mærsk i løbet af 2018/19 som ekstraordinært udbytte, aktietilbagekøb og/eller udlodning af Total S.A. aktier.

Total S.A. vil opretholde Maersk Oils stærke position i Nordsøen med betydelige baser i København og Esbjerg og med Danmark som operationsbase for Total S.A.s samlede aktiviteter i Danmark, Norge og Holland.

Transaktionen er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder.

Opgjort pr. 30. juni 2017 udgør avancen for Mærsk efter skat USD 2,8 milliarder.

2 kommentarer

Der er lukket for kommentarer.