Sally Mc-Kinney Møller (1912-1989)

Sally Mc-Kinney Møller kom til verden den 15. februar 1912.

Hun var datter af A.P. Møller og Chastine Estelle Roberta Mc-Kinney Møller.

Hun blev gift første gang med Kurt Schede, der var økonom og officer i Luftwaffe. De fik børnene Marit og Anne Birgit.

Sally Mc-Kinney Møller blev gift anden gang 31. august 1946 med Mogens Poul Møller (1909-1999), der var sekretariatschef i seniorsekretariatet hos A.P. Møller.

Sammen fik de sønnen Peter Arnold Poul Møller (1947-2006).

Hun boede en stor del af sit liv på godset Kattrup på Vestsjælland og døde 19. september 1989.