Moller Trading Corporation

Den 18. marts 1942 oprettedes Moller Trading Corporation.

Selskabet stiftedes af Mærsk Mc-Kinney Møller i USA sammen med Thorkil Høst, og det skete i et forsøg på at komme ind i handelssektoren.

Forholdene under Anden Verdenskrig havde gjort det svært at starte egentlig handelsvirksomhed, men siden forsøgte man at knytte kommercielle forbindelser til især Fjernøsten.

Fejlslagne transaktioner i handel med gummi gav dog dårlig tider for Moltracorp, og da man ikke kunne rette herpå, blev selskabet likvideret ved udgangen af 1953.

Man havde ellers drevet handelsvirksomhed i Japan, Singapore og Siam, men til trods herfor var det ikke lykkedes at skabe basis for transport af varer, der kunne komme Rederiet til gode.