Michael Pram Rasmussen stopper som bestyrelsesformand

Da A.P. Møller – Mærsk A/S den 8. februar 2017 fremlagde årsregnskab var havde Michael Pram Rasmussen samtidig meddelt bestyrelsen sin fratræden som bestyrelsesformand for A.P. Møller – Mærsk A/S med virkning fra den ordinære generalforsamling, som finder sted den 28. marts 2017.

Michael Pram Rasmussen forbliver medlem af selskabets bestyrelse indtil selskabets ordinære generalforsamling, hvor hans valgperiode udløber.

Michael Pram Rasmussen har meddelt, at han ikke genopstiller.

Bestyrelsen i A.P. Møller – Mærsk A/S forventer at vælge Jim Hagemann Snabe som ny formand for selskabets bestyrelse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

“Siden 1999 har Michael Pram Rasmussen tjent A.P. Møller – Mærsk A/S som medlem af Bestyrelsen, de 14 af årene som vores formand. Jeg er meget taknemmelig for hans betydelige bidrag til og vedholdende engagement i Gruppen, gennem gode såvel som hårde tider. Michael har kontinuerligt fastholdt en transformation af virksomheden, med indgående forretningsforståelse og loyalitet mod vores navn. Jeg ser frem til at byde Jim Hagemann Snabe velkommen, når han overtager den fakkel, der skal lede os ind i fremtiden,” sagde bestyrelsens næstformand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

“I 2016 tog vi beslutningen om at ændre virksomhedens retning. Med en ny struktur gennemført og et nyt ledelsesteam på plads under Søren Skou, er vi klar til at implementere den nye strategi med fokus på at udvikle Transport & Logistics og under den næste generations ledelse forfølge mulighederne i vores industrier. Tidspunktet for at træde tilbage fra formandsposten er velvalgt for mig personligt som for virksomheden,” vurderede bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen.