Milliardtab for Mærsk i 2016

Onsdag den 8. februar 2017 var ikke en god dag for A.P. Møller – Mærsk A/S.

Danmarks største selskab kom nemlig ud af 2016 med et underskud på ikke mindre end 1,9 milliarder dollar, hvilket svarer til 13,2 milliarder kroner.

Det underliggende resultat endte ganske vist med et overskud på 711 mio. dollars, hvilket var på linje med selskabets guidance, men store afskrivninger i Maersk Supply og Maersk Drilling trækker voldsomt ned.

“2016 var et finansielt vanskeligt år med modvind på alle vores markeder. Det var imidlertid også et år, hvor vi besluttede fundamentalt at ændre A.P. Møller – Mærsk A/S for fremtiden. Vi har sat en ny kurs, som over de kommende år vil føre til et A.P. Møller – Mærsk A/S, der er fokuseret på containershipping, logistik og havneforretninger med det mål igen at øge omsætningen.

Vi opnåede et underliggende resultat på USD 711 mio., hvilket er på niveau med vores guidance, men klart utilfredsstillende. Den væsentligste årsag var et tab i Maersk Line. A.P. Møller – Mærsk A/S rapporterede et samlet tab for året på USD 1,9 mia., påvirket af nedskrivninger på i alt USD 2,7 mia. i Maersk Drilling og Maersk Supply Service som en konsekvens af den markante overkapacitet og lavere langsigtede forventninger til efterspørgslen,” sagde koncernchef Søren Skou.

For 2017 forventer man, at A.P. Møller – Mærsk A/S leverer et underliggende resultat over 2016, først og fremmest drevet af en forbedring af det underliggende resultat med mere end USD 1 mia. i Maersk Line sammenlignet med 2016.

Det primære fokus for ledelsen bliver at integrere Transport og Logistik forretningerne, at nedbringe omkostningerne i APM Terminals og Damco, at afslutte Hamborg Süd akkvisitionen samt at gøre fremskridt i arbejdet med at finde strukturelle løsninger for olieaktiviteterne.