Bilka Lavprisvarehus

Bilka blev en revolution af dansk detailhandel. Det startede med nogle tal på bagsiden af en kuvert.

Fra slutningen af 1960’erne skød en række butikscentre op, og de nye tendenser blev opfanget af Herman Salling. Her opstod tanken om et lavprisvarehus, der førte prisbillige dagligvarer og de problemløse non-food varer under samme tag. Bestyrelsen i Dansk Supermarked fløj til Tyskland for at kigge på en tysk møbelhandlers idé om at udvide sin forretning til at omfatte tekstiler, isenkram og fødevarer i to lavprisvarehuse.

Bagefter mødtes Herman Salling med Mærsk Mc-Kinney Møller for at orientere skibsrederen om ideen. Til mødet medbragte købmanden nogle nøgletal for projektets økonomi skrevet på bagsiden af en opsprættet kuvert. Efter få minutter gav skibsrederen sin accept, og etableringen af Bilka kunne igangsættes.

Året er 1970, og kunderne strømmer til åbningen af Bilka i Tilst ved Aarhus. Foto: Dansk Supermarked Gruppen.

Åbningen af Bilka

Den 7. oktober 1970 var alt klart på Agerøvej 7 i Tilst ved Aarhus. In¬vesteringen i grund, bygninger, inventar og varelager beløb sig til knap 28 millioner kroner, og dørene kunne omsider slås op for det købedygtige publikum. Her fik Herman Salling en urolig stund, da kunderne udeblev: “I den første times åbning så det ud, som om skeptikerne ville få ret. En trøst var det, at bygningerne kunne omdannes til lager. Jeg var bestemt ikke glad for situationen. Kort efter strømmede kunderne ind, og det har de gjort lige siden.”

På åbningsdagen blev der omsat for 1,1 millioner 1970-kroner takket være gode tilbud som tre pakker Omo vaskepulver for en tier, et pund kaffe for 7,95 og et halvt kilo medister for 2,90 kroner. 50.000 kunder skabte et trafikkaos med bilkøer helt ind til Ringgaden. I de første dage var tilstrømningen så stor, at vejnettet omkring varehuset flere gange brød sammen. Herman Salling tog sagen i egen hånd og bekostede et anlæg til at lysregulere Bilka-krydset.

Starten i Tilst bød snarere på et selvbetjeningslager end en butik, men folk fra hele Jylland strømmede til for at købe deres varer billigere end noget andet sted. Første års omsætning landede på 83 millioner kroner.

Navnet Bilka var i øvrigt en sammentrækning af Billiges Kaufhaus.

Lave priser og lave omkostninger

En af de grundlæggende ideer for lavprisvarehusene var rationel drift og lave anlægsom-kostninger, og omsætningen pr. butik blev af en størrelsesorden, der var uset i detailhandelen. Hidtil havde Dansk Supermarked udelukkende ekspanderet gennem Føtex, men der åbnedes en helt ny mulighed med Bilka, der ved starten eksperimenterede med salg af bildæk, fyringsolie, folkevogne og sågar et enkelt fly.

Bilka i Tilst fulgtes af nye lavprisvarehuse ved Aalborg, Hundige og Odense, og forbrugerne flokkedes til de nye lavprisvarehuse. Planstyrelsens begejstring var dog adskilligt mindre, og nu blev der ad politisk vej spændt ben for nye etableringer. En følelsesladet debat fulgte om midtbyens butiksliv, der følte sig truet af lavprisvarehusenes fremmarch. Bilka fandt det “forkert, at der skal tages politisk stilling til, om man vil have lavprisvarehuse eller ej”, men med Planstyrelsens indblanding blev det vanskeligt at opnå nye tilladelser.

Nye lavprisvarehuse kom dog til med Bilka i Ishøj, Slagelse og Næstved. Herefter indtrådte en længere pause, inden man i 1993 åbnede i Vejle, Kolding og Holstebro. Ved sidstnævnte var presset ved åbningen så stort, at Holstebros borgmester resolut krøllede sin åbningstale sammen, klippede snoren over og lod de utålmodige masser kaste sig ind til åbningstilbuddene.

Læs historien om Bilka i bogen “SKIBSREDEREN”

Milepæle for Bilka

Selskabet Bilka Lavprisvarehus A/S blev oprindeligt stiftet 11. marts 1980 med en kapital på 25 millioner kroner. Selskabet overtog formelt de aktiviteter, der hidtil havde været drevet af Dansk Supermarked A/S.

Selskabet første bestyrelsen bestod af formanden Nikolai Bronton-Jensen samt Mogens Absalonsen, Jørgen Mikael Ole Olufsen samt Herman Salling.

Direktion udgjordes af Børge Johannsen.

I 1987 blev navnet ændret til Bilka A/S.

I maj 1988 udtrådte Mogens Absalonsen af selskabets bestyrelse, og i hans sted trådte Henrik Gundelach.

I juni 1990 indtrådte Jess Søderberg i selskabets bestyrelse, mens Nikolaj Bronton-Jensen udtrådte. Samtidig overtog Herman Salling formandsposten.

Den 13. juni 1991 trådte Jørgen Mikael Ole Olufsen ud af bestyrelsen og blev her efterfulgt af direktør Nils Wilhjelm.

Den 19. marts 1992 udtrådte Henrik Gundelach og ind kom Henrik Kirketerp Nielsen.

I februar 1995 blev selskabets aktiekapital forøget med 50 millioner kroner ved overførte reserver / overskud.

Den 19. juni 2003 trådte Henrik Kirketerp Nielsen ud af selskabets bestyrelse til fordel for direktør Erling Jensen. Samtidig blev selskabets regnskabsperiode midlertidigt omlagt i forbindelse med fusionen af de to dampskibsselskaber.

Den 15. august 2003 blev den mangeårige direktør, Børge Johannsen, afløst af Lars Christensen i chefstolen.

I 2005 blev der gennemført en ændring af selskabsstrukturen, hvorved selskabet Bilka Lavprisvarehus A/S blev fusioneret med moderselskabet Dansk Supermarked A/S og dermed ophørte som selvstændigt selskab.

Kæden Bilka omfatter i dag 18 lavprisvarehuse i Danmark, der med få undtagelser er placeret uden for de større byer.

Bilka fører et bredt og dybt sortiment og kan med sine mere end 100.000 varenumre tilbyde “alt fra frisklavet sushi til swimmingpools.”

Den typiske Bilka varehuse har et salgsareal på 8.000-15.000 kvadratmeter, og der foretages en halv millioner kasseekspeditioner hver uge.