Arnold Peter Møller (1876-1965)

Arnold Peter Møller blev født 2. oktober 1876 i Dragør som barn af P.M. Møller.

Han blev født i huset på den nuværende Stautz Allé 1C i Store Magleby som niende barn af P.M. Møller.

A.P. Møller i handelslære

A.P. Møller fik præliminæreksamen fra Svendborg Private Realskole. I Svendborg blev han sammen med broderen Hans drillet for deres Dragør-dialekt, men “gennem utallige Slagsmaal” lykkedes det at standse drillerierne og aftvinge respekt.

Drengedrømmen var at blive ingeniør og bygge havne, broer og maskiner, der kunne forme fremtiden. En så dyr uddannelse tillod familiens økonomi dog ikke, og i september 1892 kom A.P. Møller i stedet i handelslære hos Købmand I.N. Bonnesen i Sorø.

Fra 1895 arbejdede A.P. Møller hos to mæglerfirmaer i Newcastle, hvor faderen havde forretningsforbindelser. Herefter tilbragtes halvandet år i Königsberg, hvor han lærte om agentur- og speditionsforretninger, inden han i 1899 kom til Skt. Petersborg og snart ledede rederiafdelingen i Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

Sprog og personlige kontakter var afgørende i datidens skibsfart, og her var A.P. Møller velforberedt gennem flere års ophold i udlandet. Han havde lært sig tysk og engelsk og knyttet vigtige forretningsforbindelser.

Efterhånden havde den unge Arnold Peter opbygget en pæn portion erfaring og med succes disponeret andre rederes skibe.

I 1904 rejste han hjem til Danmark, hvor han samme år stiftede Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg sammen med faderen, Peter Mærsk Møller.

A.P. Møller blev gift 30. april 1910 med Chastine Estelle Roberta Mc-Kinney med hvem han fik børnene Sally, Hans, Jane og Arnold.

Chastine Estelle Roberta McKinney døde 18. september 1948 i Hellerup.

Efter hustruens død blev A.P. Møller i 1952 gift med Pernille Ulrikke Amalie Nielsen (1886-1972).

Rettidig Omhu

A.P. Møller udvidede konstant sine forretninger, der også talte Dampsskibsselskabet af 1912 A/S, der sammen med D/S Svendborg kom til at udgøre grundstammen i Mærsk-koncernen.

”Min gamle sætning: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen.”

Den berømte sætning blev oprindeligt formuleret i skrift af skibsreder A.P. Møller i et brev til sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller den 2. december 1946.

Værdigrundlaget har været en fast del af virksomhedsledelsen, og skibsreder A.P. Møllers gamle læresætning var den grundsten, hvorpå den verdensomspændende virksomhed blev lagt.

A.P. Møller i 1946. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S

Nordens største rederi

Lørdag den 12. juni 1965 kort før midnat døde Arnold Peter Møller på Rigshospitalet.

Han havde med utrættelig virkelyst skabt Nordens største rederi med 88 skibe og i tilgift etableret nye forretninger og selskaber, også inden for industrien. Dertil var opbygget et af landets mest effektive værfter i form af Odense Staalskibsværft.

Sammenlagt omfattede Rederiets virksomheder mere end 10.000 ansatte, og på børsen var markedsværdien over 500 millioner kroner.

Alligevel fastholdt han livet igennem stor personlig beskedenhed og kunne med sandhed i stemmen slå fast, at han aldrig havde virket for pengenes skyld alene, og at livet ville være fattigere, om ingen startede noget af ideelle grunde.

Ved sit virke, sin ihærdighed og sin rettidige omhu bragte han Danmark en syvtakket stjerne.

Læs om skibsreder A.P. Møller i “SKIBSREDEREN”