Traktorer fra BUKH

Mærsk-koncernen har også produceret traktorer.

Det skete via Motorfabriken Bukh i Kalundborg, som man havde overtaget i 1924.

For at skabe en alternativ produktion påbegyndte selskabet udviklingen af en traktor.

Efter flere prototyper og forsøgsmodeller blev der 1954 produceret sammenlagt 11 traktorer. Af disse blev tre leveret til A.P. Møllers sukkerplantage i Tanzania.

Skibsreder A.P. Møller godkendte nu en større produktion af traktorer med det håb, at det kunne blive af national vigtighed og sikre, at den almene mekanisering af landbruget også blev til fordel for dansk produktion.

Fremstillingen af i alt 6 traktorer i 1953 kostede 150.000 kroner i rene produktionsomkostninger, hvilket var omtrent tre gange så meget som den forventede salgssum. Det afspejlede omkostningerne i disse første udviklingsår, men i oktober 1956 udmøntede erfaringerne i en egentlig serieproduktion af traktoren DZ-30.

Med en listepris på 13.800 kroner blev denne traktor hurtigt den mest solgte i Danmark. Allerede i februar 1958 var der 350 mand, der arbejde i treholdsskift på fabrikken i Kalundborg. Her blev indført gratis te-vogn, vitaminpiller og højfjeldssol til medarbejderne for at reducere sygdom og fravær.

Nye modeller fulgte i starten af 1960erne, og med en ordre på 800 traktorer til Brasilien, måtte fabrikken atter udvides. Siden man optog produktion af traktorer, havde man tredoblet omsætningen til 36 millioner kr., hvoraf traktorerne udgjorde 60 procent.

I 1964 nåede arbejdsstyrken 600 mand i Kalundborg og et søsterselskab i Brasilien beskæftigede yderligere 200 ansatte.

To serier af traktorer

Traktorproduktionen var opdelt i to primære serier, henholdsvis de røde og de gule.

De røde blev produceret fra 1956-1967, og nogle er endnu i brug.

I 1966 blev der lavet en prototype til de gule, der blev kaldt fremtidens traktor. Den gule serie blev fremstillet i tre modeller. Juno var den mindste med 3 cylindre og 52 hk – Jupiter den mellemste – og Hercules størst med 6 cylindre og 93 hk. Af Hercules er der kun produceret omkring 50.

Trods traktorernes avancerede design og høje kvalitet måtte produktionen nedtrappes efter hård hjemlig priskonkurrence og en byrdefuld eksportafgift. Skønt modellerne kvalitetsmæssigt var tilfredsstillende og meget velanskrevne blandt landmænd, faldt afsætningen.

Fra 1962 kørte fabrikken med underskud, og i 1967-regnskabet var det blevet uholdbart. På den ordinære generalforsamling den 29. april 1968 besluttede man at indstille produktionen.

Efter levering af omkring 9.000 traktorer til de danske landmænd blev der sat punktum for denne produktion.

På billedet ses Bukh-traktorer på Danmarks Traktormuseum i Eskilstrup. Fra venstre ses model D-30 (1959), DZ-45 (1960), 403 (1966) og endelig 452 (1960).

Foto: Mogens Engelund