Peter Arnold Poul Møller (1947-2006)

Peter Arnold Poul Møller blev født i 1947 som barn af Sally Mc-Kinney Møller og Mogens Poul Møller.

Han blev Hofjægermester og var tillige bestyrelsesformand i A/S Morsø Jernstøberi.

Peter Arnold Poul Møller var barnebarn til skibsreder A.P. Møller og var gift med Birgitte Blix Møller.

Peter Arnold Poul Møller døde i 2006.