Robert Maersk Uggla

Nyttig virksomhed er grundstenen for A.P. Møller-Mærsk i fremtiden

Der er mange strategiske udfordringer for A.P. Møller-Mærsk, men fundamentet ligger fast: man skal drive nyttig virksomhed.

Da man i 2013 oprettede A.P. Møller Holding A/S blev det lagt fast, at selskabet skulle drives i overensstemmelse med A.P. Møllers ånd og Almenfondens fundats, herunder ved at sikre, at A.P. Møller – Mærsk A/S ”stedse holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på en stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed.”

Nyttig virksomhed

Det sidste begreb er afgørende. Nyttig virksomhed. Udtrykket hidrører fra Almenfondens fundats, hvor A.P. Møller allerede i 1953 nedfældede de retningslinjer efter hvilket hans livsværk skulle drives videre.

Dette var omtrent et halvt århundrede før moderne begreber som Corporate Social Responsibility eller Impact Investing havde vundet indpas i erhvervslivet. Men investeringer, der kombinerer et finansielt afkast med sociale og samfundsmæssige fordele, var akkurat skibsrederens tankegang. Man skal kombinere investeringer med et blik for nyttig virksomhed.

De årlige uddelinger fra Almenfonden er ikke nyttig virksomhed i sig selv, men snarere et resultat af nyttig virksomhed. Ifølge direktør i A.P. Møller Holding A/S, Robert Maersk Uggla, skal virksomhedens fremtidige forretningsområder derfor både have et samfundsnyttigt formål og være økonomisk bæredygtige.

Det sociale ansvar er del af fundamentet i Mærsk-selskaberne. Man investerer i profitable forretninger, der kan give et godt afkast, men investeringen skal også gøre gavn i lokalområdet. Koncernen og slægten bindes sammen af ”nyttig virksomhed”.

Profit og moral er ikke kontraster

I stedet for at lade være profit og moral være hinandens kontraster kan det forenes i visionen om nyttig virksomhed. Ifølge dette skal en virksomhed både klare sig godt og gøre noget godt. De samfundsnyttige tanker blev udtrykt i sommeren 2017, hvor holdingselskabet etablerede kapitalfonden A.P. Møller Capital sammen med PKA, Pension Danmark og Lægernes Pension.

På DI Topmødet 2017 i september 2017 kom Robert Maersk Uggla ind på netop denne investering, hvor fokus er Afrika. Her er mange lande inde i en positiv udvikling med høj vækst og en ung befolkning, men der mangler kapital og infrastruktur. Afrika er også i fokus med store flygtningestrømme, og ifølge Mærsk Mc-Kinney Møllers barnebarn må man sikre den afrikanske befolkning lokale jobs. I modsat fald vil de være tvunget til at flytte, og mange af dem vil flytte til Europa.

Den nye kapitalfond skal ses i lyset af slægtens dybfølte ønske om nyttig virksomhed. Nok har afkast og overskud sikret virksomhedens overlevelse og udvikling igennem årene, men slægtens grundtanke var at skabe nyttig virksomhed.

”Vi har altid været drevet af meget mere end målet om et finansielt afkast. Etableringen af Maersk Oil var i sin tid næret af ønsket om, at olien ikke kom på udenlandske hænder … Det har altid handlet om, at vi skal drive nyttig virksomhed,” sagde Robert Maersk Uggla.

Det handler ikke om filantropi

Robert Maersk Uggla slog i sin tale fast, at det ikke handler om filantropi.

Alle investeringer skal skabe bæredygtige forretninger, det kan levere på både de finansielle og samfundsmæssige mål. Man skal gøre en positiv forskel med investeringerne i Afrika og samtidig skabe et rimeligt afkast.

Hel Robert Maersk Ugglas tale kan ses i denne video fra Dansk Industri. Den 22 minutter lange tale er på engelsk.