Bankdirektør Tage Andersen

Josef Tage Andersen blev født 18. marts 1927 i Agerup og gjorde sig ikke kun bemærket som en af Danmarks dygtigste bankdirektører, men også et vigtigt bestyrelsesmedlem i A.P. Møller-Mærsk koncernen.

Tage Andersen blev uddannet i Banken for Frederiksværk og Omegn i 1943 og startede i 1951 i Landmandsbanken, hvor han blandt andet arbejdede i bankens kreditafdeling.

Fra 1980 til 1990 var Tage Andersen bankens ordførende direktør, hvor han blev kendt for sin kontante lederstil og en tilbageholdende udbyttepolitik

Tage Andersen var manden bag fusionen af Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken i 1990, der indledte en række finansielle fusioner i Danmark.

Tage Andersens rolle i Mærsk-koncernen

Udover sin rolle som bankdirektør varetog Tage Andersen også flere vigtige bestyrelsesposter og var en central figur i A.P. Møller-Mærsk, hvor han havde et nært forhold til Mærsk Mc-Kinney Møller.

I en årrække var Tage Andersen medlem af bestyrelserne for koncernens moderselskaber A/S Dampskibsselskabet Svendborg (fra 1990 til 2000) og Dampskibsselskabet af 1912 A/S (fra 1993 til 2000).

Han var frem til 2003 bestyrelsesmedlem i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og i Mærsk Olie og Gas.

Tage Andersen besad tillige en række bestyrelsesposter i industriselskaberne og var bestyrelsesformand i det omfattende Maersk A/S, der stod for store dele af den globale containerforretning.

Koncernchef i A.P. Møller-Mærsk A/S fra 2007 til 2016, Nils Smedegaard Andersen, var i øvrigt svigersøn til Tage Andersen.

Josef Tage Andersen var Kommandør af Dannebrog og døde 31. august 2006.