Mærsk-skibe under Anden Verdenskrig

Gunvor Mærsk blev det første Mærsk-skib i militær transport under Anden Verdenskrig. Foto: A.P. Møller-Mærsk A/S Maersk Line.

Den 1. september 1939 blev Polen angrebet og invaderet af det genrejste Tyskland. Appeasement-politikkens eftergivenhed havde slået fejl. Da Storbritanniens og Frankrigs ultimatum om tysk tilbagetrækning blev afvist, var Anden Verdenskrig en realitet, og kursen for de kommende års udvikling stukket ud.

For skibsreder A.P. Møller kom krigens udbrud ikke som nogen overraskelse, men han var ulykkelig derved, ikke mindst på grund af den usikre situation for søfolkene i særdeleshed.

At “Hensynet til Mandskaberne maa gaa forud” var A.P. Møller sig særdeles bevidst, og ifølge skibsrederen måtte det “staa klart, at de, der i Krigstid gør den største Indsats, er de Søfarende, der sejler med Skibene; thi de sætter selve Livet som indsats.”

Mange Mærsk-skibe under allieret kontrol

Ved udbruddet af Anden Verdenkrig talte Mærsk-flåden 46 skibe, hvoraf 20 skibe kom under allieret kontrol.

Med beslaglæggelsen af skibe til engelske og amerikanske myndigheder fulgte mange nervepirrende og farlige sejladser i konvoj.

Det første danske skib, der indsattes i militær transport, blev ”Gunvor Mærsk”, der om aftenen den 23. april 1940 sejlede militære køretøjer og ammunition til Norge.

”Gunvor Mærsk” var bygget i 1931 på Wm.Gray & Co. West Hartlepool og tilgik Rederiet i 1934. Skibet klarede sig igennem krigen og blev først solgt i 1955.

Andre Mærsk-skibe under amerikansk flag anvendtes til troppetransporter i Stillehavet, hvor skibene medtog 2.000 mand ad gangen.

På rejse fra Nova Scotia til Glasgow med majs blev ”Leise Mærsk” torpederet i Atlanterhavet i hård storm af en tysk ubåd den 23. november 1940. Skibet krængede over og sank på mindre end fire minutter. Det lykkedes otte søfolk at komme op på en redningsflåde, som de drev rundt på i to døgn uden vand eller mad, indtil de blev taget op af en hollandsk damper. Ved forliset omkom 15 danske søfolk.

”Agnete Mærsk” forsvandt sporløst i Nordatlanten 24. marts 1941, og først efter krigen kom det frem, at en italiensk ubåd havde torpederet skibet. Hele besætningen omkom.

Omkring 13. juni 1941 forliste ”Susan Mærsk” i Atlanterhavet efter angreb af en ubåd. Ved forliset omkom 20 danske sømænd.

Den 12. april 1942 sank ”Caroline Mærsk” efter at være blevet torpederet og beskudt med kanoner. Skibet var indsat i sejladsen mellem oliehavne i Nord- og Sydamerika.

Forliset af Niel Mærsk

Den 5. juni 1942 forliste ”Niel Mærsk” ud for Østafrika. På rejse fra Karachi blev skibet torpederet og sænket i Mozambique-kanalen. To besætningsmedlemmer mistede livet.

Senere samme måned forliste ”Hulda Mærsk”. Også dette skib var under amerikansk flag, og det var allerede på sin første rejse blevet slemt beskadiget i Rangoon under et japansk flyverbombardement. Skibet klarede sig dog hjem til USA, men på konvojrejse fra Glasgow til Malta blev skibet ramt under et luftangreb og sank i løbet af få minutter.

På flugt fra tysk ubåd

Den 6. juli 1942 forliste ”Herta Mærsk” i tågen ved Grønlands vestkyst i et forsøg på at undslippe en tysk ubåd. Skibet var på vej fra Ivigtut til Boston med en kryolitlast til aluminium i flyvemaskineproduktionen.

Under en undvigemanøvre kom skibet ind på for lavt vand og gik på grund i nærheden af den amerikanske militærbase Blue West One.

Både besætning og last blev siden bjærget, medens skibet blev liggende.

Flere torpederinger

På rejse i ballast fra London til Blyth blev Jessie Mærsk torpederet den 7. oktober 1942. Skibet blev torpederet i Nordsøen ud for Cromer fyrskib fra tysk ubåd. 18 besætningsmedlemmer omkom, heraf otte danske søfolk.

Den 9. november 1942 ”blev Peter Mærsk” torpederet i svær storm på rejse fra England til Nordafrika. Da skibet sank øjeblikkeligt, omkom hele besætningen, deriblandt 30 danske.

På rejse fra USA til England med krigsmateriel blev ”Lexa Mærsk” i Atlanterhavet 12. november 1942 torpederet to gange. Besætningen blev sat i bådene, inden skibet sprang i luften, da 5.000 tønder benzin i lastrummet eksploderede. Hele besætningen reddede livet, men de sidste først efter 13 døgns kulde, sult og tørst i en redningsflåde på det stormfulde hav.

Efter den allierede landgang i Normandiet forliste ”Anna Mærsk” 12. december 1944, da skibet kolliderede med et undersøisk vrag nær Vliessingen.

Læs om Mærsk-skibene i “SKIBSREDEREN”