Fra Maersk Logistics til Damco

Damco er en ofte overset del af Mærsk-koncernen skønt forretningsenheden har mange tusinde medarbejdere og årligt omsætter for milliarder af dollar.

Damco har sit udspring i den konsekvente satsning på linjefarten, hvor man også ønskede styre kundernes forsyningskæde.

Starten som Mercantile

Maersk Logistics startede under navnet Mercantile i 1977 og opbyggede en ekspertise inden Supply Chain Management, hvor man styrer forsyningskæden.

Det omfatter planlægning og styring af materialer og serviceydelser i forsyningskæden fra leverandør til slutkunde med konsolidering, indland transport, logistik, lager/pakhus, tolddeklarationer og søforsikring.

Mercantile-virksomheden blev etableret i lyset af den stigende efterspørgsel på serviceydelser ved afskibningsstedet med henblik på hurtig og effektiv levering til kunden. Denne konsolidering med at samle flere små varepartier til samme bestemmelsessted i samme container vandt indpas i 1980erne, og i takt med udviklingen af tillægsydelser som papirarbejde, afhentning og levering samt en grundlæggende informationsservice, udvikledes en pakkeløsning.

Siden blev Mercantile lagt sammen med Sealands tilsvarende selskab for fragthåndtering og ændrede navn til Maersk Logistics.

Da Maersk Logistics blev til Damco

Den 7. september 2009 blev logistikaktiviteterne i Maersk Logistics lagt sammen med speditøraktiviteterne i Damco.

Det fusionerede selskab fortsatte under Damco-navnet med mere end 10.000 ansatte.

Esplanaden etablerede dermed logistik- og speditørforretningen som en samlet forretningsenhed for at signalere større selvstændighed fra Maersk Line.

Med den ændrede strategi i 2016 indgår Damco nu i forretningsenheden Maersk Transport & Logistics sammen med Maersk Line, APM Terminals, Svitzer og Maersk Container Industry.

Navnet Damco stammer fra det hollandske selskab, der blev stiftet i 1905 under navnet C.W.H. van Dam & Co.


Hovedkvarteret for Damco ligger i Holland. Foto: www.damco.com

Milepæle for Damco

1977: Etableres som Mercantile i Fjernøsten.

1996: Damco Maritime omdøbes Damco Sea & Air.

2000: Mercantile og Sealand Logistics fusioneres til Maersk Logistics.

2005: Med opkøbet af P&O Nedlloyd bliver Damco Sea & Air en del af Mærsk-koncernen.

2010: Opkøb af Maersk Distribution Services Inc., der omdøbes Damco Distribution Services Inc.

2011 Opkøb af kineske New Times International Transport Service.

2012: Opkøb af australske Pacific Network Global Logistics.

2013: Hovedkvarteret for Damco flyttes til Haag i Holland.