Interview ved afgang som koncernchef 1993

I 1993 trak Mærsk Mc-Kinney Møller sig fra posten som daglig leder af dampskibsselskaberne, hvor han blev afløst af skibsreder Jess Søderberg.

I forbindelse med sin tilbagetræden gav Mærsk Mc-Kinney Møller et interview til Ulla Terkelsen TV2.