Hans Peter Petersen

Kommandør Hans Peter Petersen førte briggen De Jungfrouw Sara & Cæcilia af Hamborg.

Hans Peter Petersen døde af skørbug om bord på skibet den 19. september 1777 under en hvalfangstekspedition til polaregnene.

Knap 14 dage senere blev skibet skruet ned af Grønlandsisen, og ved forliset blev Hans Peter Petersen i sin kiste sat ud på en isflage og således overgivet havet.

Hans Peter Petersen var gift med Maren, der var datter af Laust Michelsen, der var stamfader til Mærsk Mc-Kinney Møllers slægt.

Blandt hans børn var sønnen Peter Hansen Petersen Møller.