Hans Peter Petersen Møller (1810-1881)

Hans Peter Petersen Møller blev født 1. juli 1810 i Havneby.

Han var barn af Anna Catharina Pedersdatter & Peter Andersen Petersen Møller.

Hans Peter Petersen Møller blev kaptajn, kirkeværge og landfoged.

Han startede sin karriere til søs ved at sejle på langfart til Amerika. Han tog styrmandseksamen og giftede sig den 26. oktober 1835 med Kiersten Pedersdatter Mærsk (1809-1875).

Hans Peter Petersen Møller førte skonnerten St. Thomas af København, og fik som slægten før ham sin andel af dramatiske tilskikkelser på søen.

I november 1843 kæntrede og sank skonnerten syd for Sardinien, og kaptajn Møller drev omkring i en jolle i tre døgn uden mad eller vand. Til sidst blev de reddet af et andet skib, men fire andre besætningsmedlemmer døde.

Knapt 10 år senere gik det atter galt for Hans Peter Petersen Møller, da han i tæt snevejr strandede med et nyt skib ved Hornbæk. Skibet blev slået til vrag, og kaptajn H.P.P. Møller ønskede ikke at friste skæbne yderligere. Han lagde op og gik i land, hvor han dog i forvejen havde opholdt sig så tilstrækkeligt meget, at han sammen med sin hustru havde fået fem børn, heraf to drenge og tre piger.

Hans Peter Petersen Møller døde 7. november 1881.