Danmarks største bank, Danske Bank, fik et rædselsfuldt 2008.

Årsregnskabet viste et beskedent overskud på 1,1 milliarder kroner efter skat mod 14,9 mia. kr. i 2007 og var betydelige mindre end analytikerne havde ventet.

Resultatet var tillige under bankens egne forventninger ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008, og skyldes især et meget dårligt 4. kvartal 2008 på grund af den globale finanskrise. 350 medarbejdere skal afskediges, og der varsles nye tab i 2009.

Bankens resultat var påvirket af nedskrivninger på udlån på 8,8 mia. kr. Den fortsat negative økonomiske udvikling i januar 2009 førte til en porteføljenedskrivning på 3,3 mia. kr. på koncernens udlån samt en nedskrivning af goodwill på 3,1 mia. kr. vedrørende især National Irish Bank i Irland.

“I 2008 kom den globale økonomi i den grad i modvind med ekstrem turbulens og stort pres på de finansielle markeder. Vi gennemlever den værste krise siden depressionen i trediverne. Det er en udvikling, der påvirker alle banker også Danske Bank, der må konstatere tab og hensættelser af en størrelse, vi ikke havde forudset,” sagde bankens ordførende direktør Peter Straarup.Mærsk Skibsrederen