Salling 1906 annonce

Historien om Dansk Supermarked

Dansk Supermarked A/S er Danmarks største detailhandelsvirksomhed med kæderne Bilka, Føtex og Netto.

I november 2017 tilbagekøbte Salling-fondene de sidste 19 procent af koncernen fra A.P. Møller-Mærsk. Dermed afsluttede et 53 år langt samarbejde om dansk detailhandels største succes.

Historien om Dansk Supermarked er fortællingen om en god idé, ekspansionslyst og kampen for at være forbrugernes foretrukne dagligvarebutik. Successen blev for alvor skudt i gang med et håndslag mellem købmanden Herman Salling og skibsreder A.P. Møller i 1964.

Optakten

Købmandskabet bag Dansk Supermarked startede officielt fredag den 19. oktober 1906, hvor købmand Ferdinand Salling åbnede forretningen ”Ferdinand Salling” i Søndergade i Aarhus. Tre manufakturhandlere var gået fallit i hurtig rækkefølge i samme lokaler forud for Sallings indtog, og flere århusianere betragtede foretagendet som lidt af et vovestykke.

Den unge Ferdinand Salling havde imidlertid valgt de rigtige varer og tilbød dem til den rigtige pris i den nye forretning, hvor man kunne forvente ”reel og samvittighedsfuld betjening.” Med hårdt arbejde og handelsmæssig tæft lagde Ferdinand Salling grunden til Salling stormagasinet, som Herman Salling overtog ledelsen af efter faderens død i 1953. Siden åbnede Herman Salling også et helt nyt stormagasin i Aalborg i 1964.

Fødevarer og Textiler

Det store gennembrud kom da Herman Salling i 1960 åbnede en helt ny butikstype, der solgte fødevarer og tekstiler under navnet Føtex i Guldsmedgade. Det blev fremtiden for dansk dagligvarehandel, men ekspansionen krævede kapital, og jagten herpå førte ved en tilfældighed Herman Salling til skibsreder A.P. Møller, der i 1964 tegnede halvdelen af aktierne i Dansk Supermarked. Derefter skød der for alvor nye Føtex-butikker op rundt omkring i Danmark.

I 1970 fulgte Bilka i Tilst som Danmarks første lavprisvarehus, og i 1981 den første Netto discountforretning, der siden bredte sig til England, Tyskland, Polen og Sverige.

I slutningen af firserne og starten af halvfemserne iværksatte man en satsning på det engelske og det tyske marked, idet man besluttede sig for at udvide med Netto-butikker i de to lande. I 1995 åbnede Netto også i Polen sin første butik og i dag er der mere end 1.000 Netto-butikker.

Bag milliardomsætningen og de tusindvis af ansatte samlede Herman Salling trådene i den hastigt voksende virksomhed og blev kendt for sine lørdagsmøder, hvor han hver uge mødtes med sine kædedirektører, indkøbschefer og administrative ledere for at diskutere strategier og resultater. Cheferne skulle ikke ligge hjemme på sofaen, når butikkerne havde åbent.

Salg af Netto UK gav rekordresultat i 2011

I 2010 trodsede Dansk Supermarked A/S den økonomiske krise og fik i 2010 et rekordresultat med et overskud efter skat på 2.026 millioner kroner.

Det resultat blev endnu bedre i 2011, hvor Dansk Supermarked fik et rekordoverskud på 5,3 milliarder kroner takket være salget af de britiske Netto-forretninger.

Omsætningen steg med 1,1 procent korrigeret for frasalget af Netto UK, men i Danmark faldt omsætningen med 0,8 procent.

Der var tilbagegang i det primære driftsresultat fra 2,6 milliarder kroner i 2010 til 2,1 milliarder i 2011, hvilket ikke mindst skyldes forbrugernes ændrede indkøbsmønstre fra supermarkedssegmentet over til discount. Kunderne køber ikke så mange non-food varer som tidligere, og det rammer føtex og Bilka.

Per 1. april 2012 stoppede Erling Jensen som koncernchef i Dansk Supermarked, hvor han blev afløst af Per Bank som ny administrerende direktør.

Selskabsstruktur

Op til 1980 blev alle varehuskæderne administreret centralt fra Dansk Supermarked A/S men i 1980 blev de seks kæder udskilt i selvstændige selskaber, som principielt er uafhængige af hinanden. Ud over disse varehus-/butikskæder bestod dansk supermarked gruppen blandt andet af Dansk Supermarked A/S, Dansk Supermarked Administration A/S og dansk supermarked indkøb i/s.

Som led i en forenkling blev der i 2005 foretaget en fusion af datterselskaberne under Dansk Supermarked A/S, der i dag er moderselskab.

Efter Herman Sallings død i maj 2006 blev skibsreder Jess Søderberg udpeget som ny bestyrelsesformand i Dansk Supermarked, hvor han i efteråret 2007 blev erstattet af Nils Smedegaard Andersen.

Hvor A.P. Møller-Mærsk A/S tidligere kun indirekte besad mere end 50 procent af Dansk Supermarked blev der foretaget en modernisering af ejerforholdene i 2007. Derved har A.P. Møller-Mærsk i dag en direkte ejermæssig majoritet i Dansk Supermarked på 67,68 procent. Samtidig har man også flertallet i bestyrelsen.

Hjem til Aarhus del 1

Helt frem til købmand Herman Sallings død blev samarbejdet om Dansk Supermarked officielt betegnet som et ligeligt ejerskab, men fra 1. juni 2006 indregnede A.P. Møller – Mærsk A/S hele Dansk Supermarkeds omsætning i sit koncernregnskab mod tidligere kun halvdelen. Når man kontrollerer et selskab både ud fra et ejerforhold og et ledelsesforhold, skal man nemlig lave en fuld konsolidering.

Efter købmandens død var det Esplanaden der indstillede, at Dansk Supermarked accelererede væksten. Det var også Rederiet, der i 1970’erne gennemtrumfede en række udbyttebetalinger, som Herman Salling var imod. og det var Rederiet, der i starten af 1980’erne foranledigede, at Dansk Supermarked købte fly og skibe for den overskydende likviditet.

Rederiet havde altså praktiseret et langt mere aktivt medejerskab end offentligheden havde indtryk af, og et salg var absolut ikke oplagt. Dansk Supermarked var en af markedets dygtigste retailere. overskuddet var stort, omsætningen stigende og ekspansionen på vej ud i Europa.

Derfor var det en overraskelse, da man i januar 2014 solgte størsteparten af Dansk Supermarked. Hidtil havde A.P. Møller – Mærsk ejet 67 procent af kæderne Bilka, Føtex og Netto, men nu overtog Salling‑Fondene aktie‑majoriteten i Dansk Supermarked A/S ved at købe 49 procent af aktierne. Herefter ejede Salling‑Fondene 81 procent.

Den samlede værdi for Dansk Supermarked var opgjort til 41 milliarder kroner, og salget gav A.P. Møller – Mærsk en regnskabsmæssig gevinst på omkring 14 milliarder kroner. “Det er et godt tidspunkt for A.P. Møller – Mærsk at overdrage ejerskabet til Salling Selskaberne,” sagde Nils Smedegaard Andersen.

Hjem til Aarhus del 2

Salget understregede de nye tider. I 2016 steg Dansk Supermarked Groups omsætning til 57,8 milliarder kroner, og der blev tjent 1,3 milliarder kroner efter skat. Dansk Supermarked lå dermed i toppen af europæisk retail med et ambitiøst investeringsprogram, hvor der skal investeres milliarder i nye butikker og yderligere udvikling af e‑commerce platforme.

Efter planen skulle Mærsk sælge sin aktiepost på 19 procent i 2019, men efter en god indtjening besluttede Dansk Supermarked at fremskynde denne sidste del af handelen.

I november 2017 solgte Rederiet de sidste 19 procent af Dansk Supermarked for 5,53 milliarder kroner. Dermed var et 53 år langt samarbejde afsluttet. Fremover er Dansk Supermarked alene drevet fra Aarhus.

”I Mærsk er vi stolte af at have været med på en meget succesfuld rejse gennem mere end fem årtier. Ikke mindst af den grund har det været særligt vigtigt for os at bidrage til en dansk løsning, hvor en af Danmarks største private arbejdsgivere vedbliver med at have hovedkvarter i Aarhus. Udviklingen de seneste tre år har bevist, at det er den rette løsning for Salling Fondene, for Dansk Supermarked Group og for vores aktionærer,” sagde Søren Skou, koncernchef for A.P. Møller – Mærsk.

Eneejer af Dansk Supermarked Group er fremover Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

”Jeg vil gerne takke A. P. Møller – Mærsk for at have udøvet et fremragende medejerskab gennem mere end fem årtier og for gennem alle årene at have bakket op om vores ambition om at skabe en dansk detailvirksomhed i verdensklasse,” sagde Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Fondsejerskabet betyder, at Dansk Supermarked Groups overskud fremover alene vil gå til to formål; nemlig til investeringer i forretningen samt donationer via Salling Fondene. Alene siden 2012 har Salling Fondene doneret mere end 750 mio. kr., herunder til kunst og kultur, sport og andre almennyttige formål i Danmark.

Transaktionen sker mellem A.P. Møller – Mærsk og F. Salling Invest A/S og F. Salling Holding A/S, der er 100 % ejet af Salling Fondene.

Jagter 20 milliarder i ekstra omsætning

Koncernen omfatter ikke blot føtex, Bilka og Netto samt Salling-stormagasinerne, men også wupti.com og Skagenfood, ligesom man er franchisetager for Carls Jr. og Starbucks i Danmark.

I alt driver man mere end 1500 butikker, herunder godt 850 Netto-butikker i Sverige, Tyskland og Polen med sammenlagt mere end 50.000 ansatte.

Hver eneste uge handler mere end 9 millioner kunder i koncernens butikker.

Og ifølge koncernchef Per Bank giver det økonomisk råderum, at Dansk Supermarked nu ejes helt af Salling Fondene. Det giver ganske enkelt flere penge at investere for, når man ikke længere skal aflevere udbytte til Mærsk-koncernen.

Derfor vil Dansk Supermarked nu sætte hastigheden op på vores vækststrategi. Fokus er at ekspandere ved hjælp af netbutikker og Netto-butikker i Sverige og Polen.

Frem mod 2022 er visionen at øge omsætningen fra de nuværende knap 58 milliarder til 80 milliarder kroner.

 

Læs historien i bogen “SKIBSREDEREN”

Milepæle for Dansk Supermarked

1906: Ferdinand Salling åbner sin manufakturhandel i Søndergade 34 i Aarhus.
1919: Herman Salling fødes.
1948: Salling Stormagasin åbner i Aarhus.
1960: Første føtex åbner i Aarhus. Herman Salling stifter selskabet Jydsk Supermarked.
1964: Skibsreder A.P. Møller overtager 50 procent af Jydsk Supermarked, som skifter navn til Dansk Supermarked. Salling Stormagasin åbner i Aalborg.
1970: Første Bilka åbner i Tilst uden for Aarhus.
1981: Første Netto åbner i København.
1990: Netto åbner i Tyskland og Storbritannien
1995: Netto åbner i Polen.
2000: Erling Jensen koncerndirektør
2002: Netto åbner i Sverige.
2005: Koncerndannelse
2006: Herman Salling dør
2007: Ændring i ejerstruktur
2009: Føtex food
2009: Netto nr. 400 i Danmark
2011: De 193 britiske Netto-butikker sælges.
2012: Per Bank koncerndirektør
2014: Salling Fondene øger sin ejerandel i Dansk Supermarked Group fra 32 til 81 procent.
2015: Dansk Supermarked Group køber wupti.com
2017: Dansk Supermarked Group investerer i Skagenfood
2017: Salling Fondene bliver eneejer af Dansk Supermarked Group

Læs historien i bogen “SKIBSREDEREN”