A.P. Møller Holding A/S blev stiftet den 20. december 2013.

Det skete som led i en helt ny selskabsstruktur for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ved stiftelsen blev alle fondens aktier i A.P. Møller – Mærsk overført til det nye selskab.

A.P. Møller Holding skal sikre ejerskabet

Ved at etablere holdingselskabet kunne man opbygge en pengetank, der kunne fastholde udbytterne fra datterselskaberne. I den gamle konstruktion, hvor Almenfonden var den primære ejer, skulle udbytter og fortjenester ved aktiesalg fra datterselskaber udloddes i henhold til fondens formål.

Ved at indskyde holdingselskabet kan overskud nemmere investeres i nye aktiviteter, før man udlodder udbytter videre til Almenfonden.

Via ejerskabet er det sikret, at fundatsen for Fonden også fremadrettet efterleves, og at driften i selskabet sker i fuld forståelse med Almenfonden, som eneste ejer. Fondens vedtægter slår fast, at aktierne i A.P. Møller – Mærsk ikke må afhændes.

I årsregnskabet 2016 var formuen i A.P. Møller Holding A/S opgjort til 256 milliarder kroner.

Mærsk-koncernen ejerstruktur

Overtagelsen af aktierne i Danske Bank

Mærsk-koncernen havde siden 1928 ejet store aktieposter i Danske Bank.

Analytikere havde ofte argumenteret for, at et frasalg af disse bankaktier ville få rederiets aktiekurs til at stige.

I marts 2015 solgte A.P. Møller-Mærsk A/S så sine bankaktier.

Det skete da A.P. Møller Holding via APMH Invest A/S erhvervede 20 % af Danske Bank. 17 procent blev erhvervet fra A.P. Møller – Mærsk, mens de resterende tre procent allerede var ejet af Fonden og A.P. Møller Holding.

Bankaktierne ses som en langsigtet investering, hvor Almenfonden skal understøtte Danske Bank som en ledende dansk finansiel institution. Med denne manøvre strømlinede ledelsen det børsnoterede A.P. Møller-Mærsk A/S, men samtidig fastholdt Mærsk-familien via Almenfonden ejerskabet og honorerede dermed de stærke, historiske bånd til Danske Bank.

Købet af Maersk Tankers

Den 20. september 2017 blev Maersk Tankers solgt til A.P. Møller Holding A/S for 7,3 milliarder kroner.

Milepæle for A.P. Møller Holding A/S
20. december 2013: Selskabet stiftes
5. februar 2015: Stifter datterselskabet APMH Invest A/S
marts 2015: Selskabet overtager 20 procent af aktierne i Danske Bank
1. september 2016: Robert Mærsk Uggla tiltræder som direktør for A.P. Møller Holding A/S.
8. august 2017: stifter A.P. Møller Capital P/S
20. september 2017: Maersk Tankers sælges til A.P. Møller Holding A/S.

 Mærsk Skibsrederen