Flåden under A.P. Møller – Mærsk gruppen er i dag en af verdens største med over 1.000 skibe.

Mærsk-flådens skibe går under fællesbetegnelsen “The Blue Fleet”. Dette udtryk har sit udspring i midten af 1950erne, hvor man ændrede skibenes farve til den nuværende blå nuance.

I begyndelsen af rederiets virke var de gamle Mærsk-dampere med ganske få undtagelser malet i de for tiden traditionelle farver med sort skibsside og rød bund, brun eller til dels hvid aptering og sort skorsten.

Med en serie motorskibe bygget i 1923 indførtes en ny farve. A.P. Møller fandt, at et farveskift til noget lysere var tiltrængt for at gøre flåden mere genkendelig. Bunden var vedvarende rød, men den sorte del af skroget blev nu malet grå, medens aptering blev hvid og skorstenen uændret sort.

Efter visse prøver blev alle nybygninger fra 1934 og frem malet i den såkaldte Krongrå.

Et ønske om en ny farve

I 1955 opstod imidlertid et ønske om at gøre skibene mere særprægede.

Direktør Erik Ringsted fra Odense Staalskibsværft foreslog da, at den grå skibsside i stedet blev malet i skorstensmærkets særlige blå nuance. Da han foreslog det over for Mærsk Mc-Kinney Møller, lød svaret, at “det ville vi aldrig få godkendt.” Erik Ringsted gav dog ikke op, og næste gang han talte for sagen, indvilgede Mærsk Mc-Kinnney Møller i at forelægge ideen for sin far.

Sammen gik de til A.P. Møller, som til deres overraskelse ikke var svær at overtale.

De første blå skibe blev Regina Mærsk og Francine Mærsk i 1955. Det var i øvrigt dronning Ingrid, der navngav “Regina Mærsk”, der som det første skib blev malet Mærsk-blå.

Efter en række forsøg bestemte man sig for den nuværende, noget lysere Mærsk-blå farve, som alle skibe maledes i efter 1957.

Ifølge de tilgængelige oplysninger ser den officielle Mærsk-blå farve således udMærsk Skibsrederen