”Jo større Virksomheden er, jo større bliver helt naturligt det landsmæssige Ansvar, og uvedkommende Hensyn eller Ambitioner vilde være irrationelle og forkastelige. Hvorvidt der er Sandsynlighed for, at Mærsk-Flaaden midlertidigt bliver Nordens største, har jeg ikke undersøgt, og det vilde også være uden Betydning.”
A.P. Møller, 30. april 1949Mærsk Skibsrederen