Peter Mærsk Møller blev født 22. september 1836 på den gamle slægtsgård i Østerby på Rømø.

Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder nedstammede fra Vestslesvig.

Visionen om damp

I juni 1886 stiftede P.M. Møller A/S Dampskibsselskabet Laura, der overtog dampskibet Laura på 320 tons dødvægt.

P.M. Møller blev kaptajn på skibet som han førte indtil 1898, hvor han lagde op og gik i land.

Kort efter hjemkomsten til Svendborg begyndte P.M. Møller at slå til lyd for oprettelsen af et lokalt dampskibsselskab. P.M. Møller forudså, at dampskibene ville overtage sejlskibenes førende position, og her var Svendborg ved at blive sejlet agterud af København.

Bekymret over hovedstadens tiltagende dominans på området, foreslog P.M. Møller, at man i Svendborg fulgte tidernes udvikling og optog sejlads med dampskibe.

Diskussionen omkring sejlskibe versus dampskibe affødte en heftig avispolemik i Svendborg Amtstidende.

Den 18. februar 1899 anførte Kaptajn P.M. Møller i sit indlæg: ”Dampen er et Fremskridt, dens Udvikling vil Ingen kunne standse, derfor fortrænges, som Erfaringen viser, Seilskibene mere og mere af Dampskibene, og selv Smaahavnene forbedres og indrettes mere og mere på Dampskibsexpedition.”

Grunden var, at ”Dampskibenes Reiser ere hurtigere, mindre usikre end Seilskibenes, at Varerne bringes frem til nogenledes bestemt Tid, og ere mindre Udsatte for Beskadigelse ved Opholdet i Skibsrummet på Søen.”

P.M. Møller blev afgørende for Mærsk-slægten da han sammen med sønnen, A.P. Møller, i april 1904 stiftede Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg.

Peter Mærsk Møller døde i Svendborg den 9. februar 1927, 90 år gammel.

Læs historien om Peter Mærsk Møller i bogen “SKIBSREDEREN”Mærsk Skibsrederen