Kategori: Slægten

Arnold Peter Møller (1876-1965)

Arnold Peter Møller blev født 2. oktober 1876 i Dragør som barn af P.M. Møller. Han blev født i huset på den nuværende Stautz Allé 1C i Store Magleby som niende barn af P.M. Møller. A.P. Møller i handelslære A.P. Møller fik præliminæreksamen fra Svendborg Private Realskole. I Svendborg blev han sammen med broderen Hans

Peter Mærsk Møller (1836-1927)

Peter Mærsk Møller blev født 22. september 1836 på den gamle slægtsgård i Østerby på Rømø. Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder nedstammede fra Vestslesvig. Visionen om damp I juni 1886 stiftede P.M. Møller A/S Dampskibsselskabet Laura, der overtog dampskibet Laura på 320 tons dødvægt. P.M. Møller blev kaptajn på skibet

Sally Mc-Kinney Møller (1912-1989)

Sally Mc-Kinney Møller kom til verden den 15. februar 1912. Hun var datter af A.P. Møller og Chastine Estelle Roberta Mc-Kinney Møller. Hun blev gift første gang med Kurt Schede, der var økonom og officer i Luftwaffe. De fik børnene Marit og Anne Birgit. Sally Mc-Kinney Møller blev gift anden gang 31. august 1946 med

Peter Andersen Møller (1840-1859)

Peter Andersen Møller blev født 24. september 1840 som søn af Hans Peter Petersen Møller & Kiersten Pedersdatter Mærsk. Peter Andersen Møller var bror til P.M. Møller, men han omkommer som matros ved et forlis, da han er blot 18 år gammel. Det sker 7. januar 1859.

Hans Peter Petersen

Kommandør Hans Peter Petersen førte briggen De Jungfrouw Sara & Cæcilia af Hamborg. Hans Peter Petersen døde af skørbug om bord på skibet den 19. september 1777 under en hvalfangstekspedition til polaregnene. Knap 14 dage senere blev skibet skruet ned af Grønlandsisen, og ved forliset blev Hans Peter Petersen i sin kiste sat ud på

Kiersten Pedersdatter Mærsk (1809-1875)

Kiersten Pedersdatter Mærsk blev født 31. december 1809. Hun blev gift med Hans Peter Petersen Møller og blev mor til Peter Mærsk Møller, der var med til at stifte Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg i 1904. Kiersten Pedersdatter Mærsk døde 6. maj 1875.

Hans Peter Petersen Møller (1810-1881)

Hans Peter Petersen Møller blev født 1. juli 1810 i Havneby. Han var barn af Anna Catharina Pedersdatter & Peter Andersen Petersen Møller. Hans Peter Petersen Møller blev kaptajn, kirkeværge og landfoged. Han startede sin karriere til søs ved at sejle på langfart til Amerika. Han tog styrmandseksamen og giftede sig den 26. oktober 1835 med

Peter Arnold Poul Møller (1947-2006)

Peter Arnold Poul Møller blev født i 1947 som barn af Sally Mc-Kinney Møller og Mogens Poul Møller. Han blev Hofjægermester og var tillige bestyrelsesformand i A/S Morsø Jernstøberi. Peter Arnold Poul Møller var barnebarn til skibsreder A.P. Møller og var gift med Birgitte Blix Møller. Peter Arnold Poul Møller døde i 2006.