Kategori: SELSKABER

Fra Maersk Logistics til Damco

Damco er en ofte overset del af Mærsk-koncernen skønt forretningsenheden har mange tusinde medarbejdere og årligt omsætter for milliarder af dollar. Damco har sit udspring i den konsekvente satsning på linjefarten, hvor man også ønskede styre kundernes forsyningskæde. Starten som Mercantile Maersk Logistics startede under navnet Mercantile i 1977 og opbyggede en ekspertise inden Supply

Egyptian Drilling Company

I fællesskab med det statsejede The General Petroleum Co. oprettedes i 1976 Egyptian Drilling Company  i Cairo. Formålet var at forestå olieboringer til lands og til vands i Egypten. Mærsk-koncernen ejer halvdelen af selskabet, der nu beskæftiger mere end 5.500 ansatte og har en årlig omsætning på 600 millioner dollar. Selskabet startede med en enkelt

A.P. Møller Holding A/S

A.P. Møller Holding A/S blev stiftet den 20. december 2013. Det skete som led i en helt ny selskabsstruktur for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Ved stiftelsen blev alle fondens aktier i A.P. Møller – Mærsk overført til det nye selskab. Via ejerskabet er det sikret, at fundatsen for

Maersk i Panama

Panama grænser op til Colombia og Costa Rica, og landet blev selvstændigt i 1903. Kort efter underskrev man en traktat, der tillod USA at bygge Panamakanalen, som idag er en af landets vigtigste indtægtskilder. Udviklingen i konkurrenceforhold, tyngende skattetryk, usmidige bemandingsregler og den første oliekrise gjorde, at Mærsk-koncernen i begyndelsen af 1970erne hvert år solgte

Familieselskabet Estemco A/S opdelt

I tilgift til fondene havde Mærsk Mc-Kinney Møller og familien et samarbejde i flere private investeringsselskaber. Estemco A/S blev således stiftet den 21. november 1970. Mærsk Mc-Kinney Møller var formand for selskabet, hvis eneste aktivitet længe var en aktiepost i de to børsnoterede dampskibsselskaber. Ejerforholdene har været omskiftelige. I 1980erne var Estemco A/S ejet af

Maersk Tankers solgt til Mærsk-familien

Maersk Tankers er solgt for 7,3 milliarder kroner. Det er det børsnoterede moderselskab, A.P. Møller-Mærsk A/S, der sælger tankrederiet Maersk Tankers. Køberen er A.P. Møller Holding A/S, der er Mærsk-familiens private investeringsselskab. Prisen for Maersk Tankers er 1.171 mio. dollar svarende til knap 7,3 mia. kr. på kontant og gældsfri basis. Købsprisen kan blive justeret,

MCC Transport Singapore Pte Ltd

Der er fortsat mange ukendte selskaber i A.P. Møller-Mærsk gruppen. Et af dem er MCC Transport Singapore Pte Ltd. Det er afgjort ikke et af de selskaber, der skrives mest om på de hjemlige erhvervsredaktioner, men selskabet er et af Asiens største container-feeder rederier MCC Transport Singapore Pte. Ltd. blev oprindeligt stiftet i 1986, og indledte

Dansk Industri Syndikat A/S DISA

Skønt skibsreder A.P. Møller fortrinsvis koncentrerede sig om værftsdelen, var der også andre industrielle aktiviteter. Ingen af disse skulle blive så kontroversielle som våbenfabrikken A/S Dansk Rekylriffel Syndikat, der havde udviklet et dansk maskingevær. Udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 kunne have virkeliggjort enhver våbenfabrikants drøm. Et centralt element i den danske neutralitetspolitik var imidlertid

Sådan fik A.P. Møller koncession til undergrunden

I september 1959 rettede Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft imidlertid henvendelse til Ministeriet for Offentlige Arbejder. Det tyske selskab havde gjort oliefund i Holsten og ønskede nu en koncession nord for den dansk-tyske grænse. Man var indstillet på at bruge 100 millioner kroner på efter­forskning. Den tyske henvendelse vakte opmærksomhed på Kongens Nytorv 8. Her var A.P.

Salg af Mærsk Olie og Gas

Mandag den 21. august 2017 meddelte A.P. Møller – Mærsk A/S, at man havde indgået en aftale om salg af Mærsk Olie og Gas A/S. Køberen er franske Total S.A. og salgsprisen USD 7,45 milliarder. Købesummen betales dels i aktier, dels som overtagelse af gæld. Mærsk modtager 97,5 millioner aktier i Total S.A. til en